Abonelik Dondurma Dilekçe Örneği

Abonelik Dondurma Dilekçe Örneği herhangi bir aboneliğin geçici bir süre dondurulması için yazılı sunulan dilekçe örneği dir. Abonelik dondurma işlemi aboneliğin kapatılmamasını fakat bir süre boyunca hizmetin yada abonelik dahilinde sunulan hizmetin sunulmaması yani hizmetten faydalanılmaması anlamına gelmektedir.

Aboneliğin dondurulmasının temel sebebi abonelik ile üyesi olunan ürün yada hizmetten faydalanılmayacak olmasıdır.

Abonelik Dondurma Dilekçe Örneği yazımız içerisinde metin word ve pdf olarak sunulmuştur, aobnelik dondurma işlemleri hakkında temel bilgiler ve abonelik dondurma işlemlerinin nasıl yapılacağı ve abonelik dondurma dilekçesi şablon halinde yazımız içerisinde bulunmaktadır.

Abonelik dondurma işlemi nedir ?

Aboneliğin dondurulması geçici bir süre abonesi olunan ürün veya hizmetten kendi isteği ile faydalanılmaması yani hizmetin geçici olarak durdurulması yada sunulmaması anlamına gelmektedir.

Aboneliğin dondurulması belirli tür hizmetlerde mümkündür belirli hizmetlerde mümkün değildir. Genellikle belirli bir kapasitesi ve altyapı maliyeti bulunan hizmetlerde abonelik dondurma işlemi yapıldığında belirli bir sabit ücret alınmaya devam etmektedir.

Hangi abonelikler dondurulabilir ?

Abonelik dondurma işlemi genellikle telekomünikasyon sektöründe ve internet erişiminde bulunan bir hizmetin duraklatılması işlemi olarak düşünülmelidir.

Yani su elektrik doğalgaz gibi resmi altyapı aboneliklerinin durdurulmasında makul bir fayda yoktur, bu sebeple aboneliğin dondurulması gibi bir işleme de gerek yoktur. Çünki su tüketmezseniz fatura gelmez tüketmeyince fatura gelmiyorsa aboneliğin dondurulması gibi bir çözüme gerek de yoktur. Elektrik ve doğalgaz da aynı biçimde yalnızca tüketim olduğunda faturalanan hizmetler oldukları için ve altyapı üzerinden sunulduklarından dondurma gibi bir çözüm bulunmaz, gerek de yoktur.

Sabit telefon , cep telefonu , mobil internet erişimi , adsl internet erişimi , spor salonu üyeliği , her çeşit özel eğitim gibi diğer hizmet ve ürün aboneliklerinin bir çoğunda dondurma işlemi vardır.

Dondurma işlemi hizmetten yada üründen yani abonelik veya üyelik faydalarından yararlanmayı belirli bir süre durdurmak ve ötelemek anlamına gelmektedir.

Dondurma işlemi yaparken nelere dikkat edilmelidir ?

Bazı aboneliklerin dondurulmasında ücretlendirme tamamen yada kısmen devam edebilir, bunun sebebi altyapı giderleri olabilir. Yani aboneliğin dondurulması halinde hiçbir şekilde bir bedel ödenmez mantığı doğru değildir, bazı aboneliklerde bedel ödenirken bazı aboneliklerde bedel kısmen ödenir , bazılarında ise bir bedel çıkmaz.

abonelik dondurma işlemi her çeşit abonelikte mümkün değildir, hizmetin türü ve sunan şirketin türüne göre bazı aboneliklerde dondurma gibi bir seçenek olmaz bu durumlarda aboneliğin kapatılması mümkün olmayabilir.

Örneğin yeni yapılan sitelerin büyük kısmında ısı pay ölçer bulunur fakat siz tüm ısıtma sistemini kapatıyor olsanızda konutunuzun iç ısınının 16 derecenin altına düşmemesi için otomatik olarak kış aylarında konutunuzun ısınmasını sağlamak için sistem devreye girer ve siz merkezi ısıtma aboneliğini dondurmuş olsanız dahi ısınma bedeli ödemeye devam edersiniz. Çünki bu hizmet durdurulamaz bir hizmettir.

Bir başka örnek ise cep telefonu hatlarıdır, siz taahhhüt veya başka bir cihaz alımı vb yapmamış olduğunuz durumda aboneliğinizi dondurabilirsiniz, bu durumda cep telefonunuz erişim yapmaz yani hattınız arama aranma sms ve internete kapalı olur ve bu şekilde aboneliğinizi kapatmadan hizmeti durdurma şansınız olur, daha sonra aboneliğinizin donma işlemi bitince kullanım tekrar başlar.

Abonelikler genellikle belirli bir süre dondurulabilir, genellikle en çok 6 ay gibi süreler ile abonelikler dondurulabilir ve bir yıl içerisinde ne kadar dondurulabileceği ilgili kurum tarafından belirlenir, genel olarak 1 yıl içerisinde en çok 3 yada 6 ay dondurma yapılabilmektedir.

Yani kısaca her abonelik dondurulamaz cep telefonu internet erişimi gibi genel olarak telekomünikasyon hizmetlerinde abonelik dondurma tercih edilmektedir.

Abonelik Dondurma Dilekçe Örneği

Abonelik Dondurma Dilekçe Örneği

Abonelik Dondurma işlemi nasıl yapılır ?

Abonelik dondurma işlemi yalnızca abone tarafından yapılabilir, bir başkası yada hizmeti sunan şirket aboneliği dondurma işlemi yapamaz.

Yalnızca borcu sebebi ile bazı şirketler abonelik dondurma işlemi yapabilmektedir. Burada borç yüzünden aboneliğin dondurulması durumunda hizmetin türüne göre abonelik donmuş olsa da faturalandırılması devam edebilir.

Aboneliğin dondurulması için ilgili kurumun genel müdürlüğüne , müdürlüklerine , şubelerine veya abone merkezlerine müracat yapılması gerekmektedir.

Abonelik dondurma işlemi yapılabilmesi için kurumun bir başvuru formu veya sözleşmesi bulunabilmektedir, ayrıca dilekçe ile başvuru yapılması yani Abonelik Dondurma Dilekçesi yazılması gerekebilmektedir.

Bazı kurumlar dilekçelerin genel müdürlüğe, müdürlüklere , şubelere yada abone merkezlerine şahsen teslim edilmesini , bazıları ptt ile iadeli taahhütlü gönderilmesini , bazıları fax ile yada taranarak eposta ile gönderilmesini talep edebilmektedir.

Kurumun çağrı merkezini ve mevzuatını okuyarak abonelik dondurma işleminin nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olunuz, her şirketin uygulaması farklıdır.

Abonelik Dondurma Dilekçesi nasıl yazılır ?

Tüm dilekçeler gibi Abonelik Dondurma Dilekçe Örneği de resmi bir dilekçedir bir gerçek kişi olarak bir tüzel kişiden bir talebiniz bulunmaktadır ve bunu ilgili kuruma yazılı olarak bildirmenin şekli dilekçe ile müracat etmektir.

Dilekçe tüm dilekçeler gibi boş temiz çizgisiz düz beyaz a4 kağıda herhangi bir yöntem ile yazılabilir yani elyazısı veya her çeşit yazım cihazı uygundur. Tek önemli olan konu dilekçe yazımında kullanılan mürekkebin siyah olması ve kuruması akmaması ve kalıcı olmasıdır.

Abonelik dondurma dilekçesi hizmeti sunan kurumun genel müdürlüğüne hitaben kaleme alınmaktadır. Dilekçe konusu yazılması tavsiye olunmaktadır ve aşağıdaki örnektekine benzer aboneliğinizi dondurmak istediğinizi ifade eden bir cümle ile dilekçe konusu sunmanız faydalıdır.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burada aboneliğinize ait bilgileri dondurma gerekçenizi ve ne süre ile dondurmak istediğinizi belirtir bir metin düzenlemeniz yeterlidir, önemli olan kısa net anlaşılır cümlelerden oluşan kısa paragraflar ile talebinizi ifade etmeniz ve son kısımda da saygı ile sunmanızdır.

Abonelik Dondurma Dilekçesi Abone tarafından düzenlenmektedir ve şahsen sunulmaktadır. Başkası adına dilekçe sunulamaz, yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişiler için yasal temsilcileri, tüm tüzel kişiler için resmi idarecileri başvuru yapabilir. Bunun dışındaki durumlarda müteveffa kişiler için birinci derece yakınları başvuru yapabilir. Bu durumlar haricindeki tüm başvurularda vekaletname yada temsil yetkisini gösterir resmi belge ile müracat zorunludur.

Abonelik Dondurma Dilekçe Örneği

Aşağıda genel amaçlı Abonelik Dondurma Dilekçe Örneği bilginize sunulmuştur. Bu dilekçe ile genel olarak her çeşit aboneliğin dondurulması işlemine müracat yapabilirsiniz.

Sırası ile Hizmeti sunan kurumun yani şirketin ünvanını yazmanız, abonelik bilgilerini ilgili boşluklara yazmanız ve metin içerisinde bir değişiklik gerekiyorsa bunları düzenlemeniz ve ıslak imzalı olarak kurumun belge kabul biçiminde teslim etmeniz yeterlidir.
	

		.................................... ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNEDİLEKÇE KONUSU : Aboneliğimin dondurulması istemimin sunulmasından ibarettir.	Şirketinizin sunmakta olduğu ......................................................................... hizmetini ....................... abone numarası ile .......................................................................... adresimde kullanmaktayım. 


	.................... ile ..................... tarihleri arasında kişisel sebepler ile hizmetinizden faydalanmayacağımdan aboneliğimin dondurulmasını talep etmekteyim. İş bu sebep ile kurumunuza yazılı müracat ederek abonelik dondurma istemimi sunma zaruretim hasıl olmuştur.


	Abonelik dondurma işlemini kendi hür iradem ile talep ettiğimi , ilgili tüm mevzuatınızı okuduğumu , anladığımı ve tüm şartları ile kabul ettiğimi kabul ve beyan ederim. 


	Yukarıda belirttiğim tarihler arasında aboneliğimin dondurulması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim :
Tc Kimlik No:
Hizmet Türü : 
Hizmet No: 
İkamet Adresi  :
Cep Telefonu :
Eposta Adresi  :								Tarih :
								İsim Soyisim:
								İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Edevlet Sistemi üzerinde sunulmakta olan Telekomünikasyon Hizmetleri alanındaki hizmetlere erişim sayfası: https://www.turkiye.gov.tr/telekomunikasyon-hizmetleri

Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Web Sitesi : https://www.btk.gov.tr/

Scroll to Top