Proje Tasdiki Dilekçe Örneği

Proje Tasdiki – Avan Proje Nedir?

Gerçekleştirilecek bir yapı konusundaki ilk düşüncelerin plan, kesit ve görünüşlerle belirtildiği öneri projesidir. Avan proje aynı konunun ayrı birkaç çözümünü göstermek üzere birden çok proje halinde de düzenlenebilir. Avan projenin normal ölçeği 1:200 olup çok büyük konularda 1:500, küçük konularda ise 1:100 ölçeği kullanılabilir. Avan projede, kullanış biçimi gösterilmek amacıyla hareketli ve sabit donatım ile sıhhı tesisat cihazları(lavabo, küvet, klozet vb.)çizilir. Plan, kesit ve cephelerde insan, ağaç, taşıt gibi öğeler gösterilebilir; renk kullanılabilir.

Proje Tasdik Harcı

Plan ve proje tasdik harcının matrahı, inşaat sahasının yüz ölçümüdür ve matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır. Konut inşatlarında inşaat alanının tespitinde sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutulur; özel garaj ve özel depo gibi müştemilat dahil edilir.

Avan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için) en az 0,05 TL, en çok 0,15 TL olarak belirlenmiştir (Kaynak: Gayrimenkul Mevzuatı).

Proje Tasdiki Dilekçesi Nasıl Yazılır, Nereye Teslim Edilir?

Usulüne uygun olarak hazırlanan öneri projelerinin onaylanması gerekmektedir. Onaylanmasını istediğiniz proje için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, proje tasdikinin onaylanmasını istediğiniz bölgenin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

Proje Tasdiki Dilekçe Örneği:

          ............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
          İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜNE

                                İlçe / İl


   ................. Mahallesi, ........... pafta, .......... ada, ........... parsel sayılı yerde yapacağımız inşaata ait projeler ekte olup incelenmesi ve tasdiki için gereğini arz ederim.


                                  Tarih
                          Ad Soyad (Mal Sahibi)
                                  İmza


İnşaata Ait Posta Adresi:
Mal Sahibine Ait Tebligat Adresi:
(Şahıs ise) T.C. Kimlik No:
Cep Tel:

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. Ankara Üniversitesi (Açık Ders). Mimari Proje Aşamaları.
Scroll to Top