Milli Savunma Bakanlığı Dilekçe Örneği

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Türk devletinin Silahlı Kuvvetlerinin bağlı olduğu bakanlıktır ülkenin dış güvenliği olağanüstü durumlarda ülkenin iç güvenliği için Türk vatandaşlarının zorunlu askerlik hizmetleri ve Subay ve Astsubay ve sözleşmeli profesyonel askerlerden oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı yürütme sorumluluğu görev alanındadır

MSB Komutanlık Yapısı Nasıldır ?

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı komutanlıklar Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığıdır. Kuvvet komutanlıklarına bağlı konularda herhangi bir talebiniz ile ilgili bakanlık Kurumu’na başvuru yapmanız gerekmez dilekçenizi direk ilgili Kuvvet Komutanlığı makamına yapmanız daha yerinde olabilir.

Genel Kurmay Başkanlığı genel olarak Er Subay Astsubay eğitim , idare , atama ve komuta kademesinin planlanmasından , Kara Kuvvetleri Komutanlığı her çeşit topraküstü personel ve harp silahının sevk ve idaresinden , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı denizüstü görevli personel ve harp silahının sevk ve idaresinden , Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise her çeşit havacılık konulu personel ve harp silahının sevk ve idaresinden sorumludur.

Milli Savunma Bakanlığı Teşkilat Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığı personel genel müdürlüğü savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü Lojistik Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü denetim birimi başkanlığı askeralma genel müdürlüğü askeriye sağlık hizmeti Genel Müdürlüğü bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Tersaneler Genel Müdürlüğü tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü muhabere Ve Bilgisayar Sistemleri Dairesi Başkanlığı teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü Harita Genel Müdürlüğü gibi Genel Müdürlük ve başkanlıklar altında hiyerarşik bir yönetim yapısına sahiptir merkez teşkilatı ve genel müdürlüklerine yapılacak başvuruların ilgili makamlara yapılması yerinde olacaktır. Örneğin bir askeri Tersane ile alakalı dilekçe ile müracaat edeceğiniz bir konuda dilekçe makamını Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü olarak yazmanız doğru bir yaklaşımdır.

MSB Başvuru Yeri ve Biçimi

Milli Savunma Bakanlığı’na dilekçe verebilmek için Milli Savunma Bakanlığı adresine şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Milli Savunma Bakanlığı Devlet Mahallesi Yahya Galip Caddesi Bakanlıklar Ankara adresindedir.

Milli Savunma Bakanlığı’na Bakanlık ve Merkez Teşkilatı kurumları için başvuru yapılması makuldür, herhangi bir Komutanlığa veya Askeri Birlik ile ilgili konularda ilgili komutanlık veya birliğe müracat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca asker alma ve zorunlu askerlik ile ilgili tüm işlemler Edevlet veya Askerlik Şubeleri üzerinden yapılmaktadır. Bu tip genel toplumu ilgilendiren konularda Milli Savunma Bakanlığına müracat yapılması gerekmemektedir.

Milli Savunma Bakanlığı Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Tüm dilekçelerde olduğu gibi Resmi dilekçe yazım kurallarının hepsine uymalıdır, dilekçe dili Türkçedir, Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarının tamamına uyulmalıdır, Eklenecek yabancı dilde belgelerin aslı ve resmi onaylı Türkçe fotokopisi sunulması gerekmektedir. Saygılı bir dil ve üslup ile dilekçe açık anlaşılır ifadeler ile yazılmalıdır.

Milli Savunma Bakanlığına yazılacak dilekçe Bakanlık Müsteşarlık seviyesinde bir müracat gerektiren konudaysa Bakanlık makamına, Teşkilattaki herhangi bir müdürlük makamınaysa ilgili müdürlük veya teşkilat kurumu makamına yazılmalıdır. Dilekçenin en üst kısmında Hitap Makamının tam ünvanına yer verilmektedir. Örneğin “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü”

Hitap cümlesinden sonra Dilekçe Konusu başlığı atılarak dilekçenin konusu hiçbir detaya girmeden ifade edilmelidir. Bu başlıktaki maksat dilekçeyi okuyacak görevlinin dilekçenin metnini detaylı olarak değerlendirmeden hangi konuda bir dilekçe sunulduğunu anlamasıdır. Bu şekilde dilekçenin ne konuda olduğu anlaşılarak ilgili birim yada görevliye havale edilmesi kolay ve hızlı olacaktır. Resmi kurumlara yazılan dilekçelerde dilekçe konusu yazılması faydalıdır. Örneğin : “Bedelli Askerlik başvurumun iptali ve askerlik hizmeti yapma talebimin sunulmasından ibarettir” gibi bir ifade yeterli olacaktır.

Daha sonra dilekçe açıklama ve istem bölümü gelmektedir, burada birkaç paragraf halinde dilekçeniz ile ilgili önce bilgi ve açıklamalar yaparak isteminizi sunmanız gerekmektedir. İstem kısmı genel nazeket ve saygı ölçülerinde saygılarım ile arz ederim gibi bir ifade ile tamamlanmaktadır.

Son kısımda ise dileğini sunan kişi olarak dilekçe verme tarihini , isim ve soyisminizi ve imzanızı atmanız gerekmektedir. Muvazzaf Askerler , Askeri Personel ve Askerlik Hizmetini yapan kişiler burada Birliklerini , Rütbe ve görev yerlerini ve sicil bilgilerini yazması yerinde olur. Burada yer verilmediyse dilekçe metni içerisinde yazılması gerekmektedir.

Dilekçe bilgiler kısmında kişisel bilgileriniz, ikamet bilgileriniz ve varsa dilekçe eklerini yazarak dilekçenizi tamamlayabilirsiniz. Dilekçe eklerinin tamamı Türkçe olmalıdır.

Dilekçe Nasıl Yazılır yazımız genel olarak bir dilekçenin nasıl yazılacağı hakkında aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır. Okumanızı tavsiye ederiz.

Milli Savunma Bakanlığı Edevlet Hizmetleri

Milli Savunma Bakanlığı Edevlet üzerinden birçok başvuruyu alabilmekte ve birçok çeşit belgeyi sunabilmektedir. Dilekçenizin konusu genel işlemler ise veya Milli Savunma Bakanlığı Dilekçenizi bir belge talep etmek için sunuyorsanız Edevlet üzerindeki MSB hizmetlerini incelemeniz faydalı olacaktır.

En çok kullanılan MSB Edevlet Sayfaları aşağıda listelenmektedir ;

Askerlik Erteleme İşlemi Başvurusu , Askerlik Erteleme İptali İşlemi başvurusu, Askerlik Durum Belgesi Sorgulama ve Doğrulama , ASAL Randevu Başvurusu , ASAL Yoklama başvurusu , Askerlik Hizmeti Tercih İşlemleri , Yoklama Başvuru Süreci Takibi , Yoklama Başvurusu Belge Doğrulama işlemi , Bedelli Sınıflandırma Sonucu Öğrenme , Bedelli Sevk Başvuru İşlemi , Yedek Subay Sınıflandırma Sonuçlarını Görme ve Sevk İşlemi Başvurusu , Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonuçlarını Görme ve Sevk İşlemi Başvurusu , Er Sınıflandırma sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu , Sevk Başvuruları için belge Doğruları , Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama , Personel Sefer Görev Emri Sorgulama , İşmakinaları için Sefer Görev Emri Sorgulama , Kara Nakil Deniz Nakil Hava Nakil Vasıtaları için Lojistik Sefer Emri Sorgulama , Şehit Yakınları ve Gaziler için Kira Yardımı Başvurusu, Elektronik Belge Yönetim sistemi Evrak Doğrulama , İstiklal Madalyası Başvurusu ,

Milli Savunma Bakanlığı Dilekçe Örneği
		Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı
		..................................... Müdürlüğü


	Dilekçe Konusu : DİLEKÇENİZİN KONUSUNNU ÖZET OLARAK YAZINIZ.
			Örneğin : Bedelli Askerlik Başvurumun iptali talebimin sunulmasından ibarettir.	DİLEKÇEYE KONU OLAN İSTEM VEYA ŞİKAYETİNİZİ TÜRKÇE AÇIK , KISA VE ANLAŞILIR İFADELER İLE ANLAMLI PARAGRAFLARA BÖLEREK YAZINIZ. CÜMLELER 15 KELİMEDEN KISA, PARAGRAFLAR 8 CÜMLEDEN KISA , TOPLAM PARAGRAF SAYISI 2 3 4 ADET KADAR OLMALIDIR.

	DİLEKÇENİZİN SON PARAGRAFINDA İSTEMİNİZİ ANLAŞILIR İFADELER İLE YAZARAK GEREĞİNİ SAYGILARIM İLE ARZ EDERİM GİBİ BİR İFADE İLE SUNUNUZ.


İsim Soyisim :

Tc Kimlik No : 

İkamet Adresi : 

Telefon : 

Eposta Adresi : 
							Tarih : DİLEKÇE TARİHİ

							İsim Soyisim : İSİM VE SOYİSMİNİZ

							İmza : ISLAK İMZANIZ.Ekler :
DİLEKÇE EKİNDE SUNMUŞ OLDUĞUNUZ BELGELER VARSA LİSTE HALİNDE TEK TEK BELİRTİNİZ.


Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri : Devlet Mahallesi Merasim Sokak No:4A Çankaya Ankara , Telefon Numarası : 0 312 4106000 , Web Sitesi : https://asal.msb.gov.tr/

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Merkezi Adres ve İletişim Bilgileri : Cebeci Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi Cebeci Ankara , Telefon Numarası : 0 312 5620543, Web Sitesi : http://personeltemin.msb.gov.tr/

Millî Savunma Bakanlığı Adres ve İletişim Bilgileri: Devlet Mahallesi Bakanlıklar Ankara. Telefon Numarası : 0 312 4026100 , Web Sitesi : http://www.msb.gov.tr/

Milli Savunma Bakanlığı Edevlet Hizmetleri Erişim Sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi

Scroll to Top