Mazeretli Ders Kayıt Dilekçesi

Mazeretli Ders Kaydı Nedir? Gecikmeli Ders Kaydı Nedir?

Üniversitelerde ders ekleme yaparken belirtilen tarihleri geciktiren öğrenciler eğer mazeretleri var ise mazeretli ders ekleme sayesinde eğer mazeretleri uygun görülürse eklenmektedir. Bu mazeretlere karşı olarak mazeretli ders ekleme konusunda eğer kabul edilmez ise öğrenci ders ekleyemiyor ve bir sonraki yıla kalmış oluyor. Kısacası zamanında ders kaydı yaptıramayanların yaptırdığı ders eklemeye mazeretli ders ekleme denmektedir.

İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme 

Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler ders kaydını öğrenci otomasyonu üzerinden akademik takvimde belirtilen tarihler arasında mezun olana kadar her dönem mutlaka kendileri yapmaları gerekmektedir. Yönetmelik gereği ders seçimi yapmayan öğrencinin ders kaydı yapılamayacağından sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.

Kayıt yenileme yapacak öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (harç yatırma zorunluluğu olanlar harcını yatırdıktan sonra) öğrenci bilgi sisteminden dersleri seçip kesinleştirerek danışman onayına gönderilmesi sağlanacaktır. Yine akademik takvimde belirtilen ekle-çıkar haftasında danışmanınıza ulaşarak eksik, yanlış veya fazla ders varsa danışmana düzelttiriniz ve mutlaka danışman onayını sağlayınız.

Ders seçiminde olmayan ders veya ders seçimi yapmayan öğrenciler (müfredat dışı dersler kısmına baktıktan sonra) mutlaka bir ya da birkaç dersi seçip kesinleştirerek danışman onayına gönderdikten sonra, danışmana bu durumu hemen bildirip düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Yönetmelik gereği ders seçimi yapmayan öğrencinin ders kaydı yapılamayacağından sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.

Ders seçiminden sonra mutlaka ders kaydınızı kontrol ediniz. Kayıt esnasında internet kesilmesi olabileceğinden veya kesinleştir kısmına basmadığınızdan ders kaydınız yapılamayabilir.

Not: Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde harç yatırma zorunluluğu olanların bankada ismi gözükmediğinden harç yatıramazlar ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ulaşmaları gerekmektedir.

Şifresini bilmeyen ve hiçbir dersi gözükmediğinden kayıt yapamayan öğrenciler ise bölüm sekreterliğine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Mazeretli Kayıt Yenileme

Kayıt yenileme zamanında harç parasını yatırmayan, harç yatırma zorunluluğu bulunmayan ve harcını yatırıp da ders kaydını yapmayan öğrenciler mazeretli ders kaydı yapabilmeleri için yönetim kuruluna sunulmak üzere mazeretini belirtir belge ile evrak kayıt birimine dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Dilekçe sonuçları kabul edilen öğrenciler ders kayıtlarını verilen süre içerisinde kendileri yapacaklardır.

Yönetmelik gereği ders seçimi ve ders kaydı yapmayan öğrencinin ders kaydı yapılamayacağından sorumluluk öğrenciye ait olacaktır

Mazeretli kayıt yenileme yapacak öğrenciler yönetim kurulu kararında belirtilen tarihler arasında internet üzerinden öğrenci bilgi sistemine giripi dersleri seçip kesinleştirilerek danışman onayına göndermesi gerekmektedir. Ders kaydı kesinleştikten sonra en kısa zamanda danışmana ulaşıp eksik, yanlış ve fazla ders varsa danışman tarafından düzeltilmesini sağlatıp, mutlaka danışman onayını yaptırınız.

Öğrencinin harç yatırma zorunluluğu var ise bankaya harcını yatırdıktan sonra ders kaydını yapmalıdır. Banka makbuzu her ihtimale karşı saklanmalıdır.

Mazeretli ders kayıtları yönetmelik gereği eğitim-öğretim başlamasından itibaren ilk 4 hafta içinde yapılabilmektedir. Detayları ilgili üniversitenin akademik takviminden öğrenebilirsiniz.

Mazeret Kayıtları Ne Zaman?

Mazeretli kayıtlar genel olarak normal kayıt süresinin bitiminden sonraki birkaç gün içerisinde yapılır.

Açıköğretime kayıtta mazeret: Açıköğretim kayıt kılavuzuna göre geçmiş yıllarda normal kayıt süresinde kayıt yaptıramayanlar resmi bir mazeret belgesi göstererek kayıt yaptırabiliyordu. Ancak günümüzde Açıköğretim’de mazeretli ders kayıtlı öğrenci bilgi sistemi üzerinden çevrimiçi bir şekilde yapılabilmektedir.

Mazeret Durumları Nelerdir?

1) Doğal afetler

2) 1. ve 2. derece akraba ölümü

3) Sağlık problemi (Doktor raporlu)

4) Çeşitli kazalar (trafik kazası gibi)

Ankara Üniversitesinin mazeretli kayıtta (veya kayıt yenilemede) kabul ettiği mazeretler:

1) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme döneminde raporlu olmak,

2) Kabul edilebilecek bir nedenle yurt dışında olmak

3) Birinci derece yakınının vefatı,

4) Milli sporcu olup yurt dışı müsabakaya katılmak veya milli takım kampında bulunmak.

2021 ATA-AÖF Mazeretli Ders Kaydı Ne Zaman?

Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) 8-15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak, Mazeretli Ders Kayıtları 16-22 Şubat 2021 tarihleri arasındadır. Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim (Dersler) 15 Şubat-21 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır.

Mazeretli Ders Kayıt Dilekçesi:

           ............... Müdürlüğü’ne


   ................. rogramının ......... numaralı öğrencisiyim. ........... Eğitim-Öğretim yılı ....... yarıyılı için ders kaydını aşağıda açıkladığım nedenle yapamadım.
   Aşağıda tabloda belirtilen bilgiler dahilinde gecikmeli ders kaydının yapılabilmesi için gereğini arz ederim.
                                                           
                                Tarih 
                               Ad-Soyad
                                 İmza

Tel  :
Adres :
e-posta:
Ders Kaydı Yapamama Nedenim: 

  EKLENECEK DERSLER	  |    SİLİNECEK DERSLER
DERSİN KODU | DERSİN ADI	DERSİN KODU | DERSİN ADI

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Ankara Üniversitesi, Ders Ekleme-Bırakma ve Mazeret Ders Kaydı İşlemi Hakkında Önemli Duyuru, 7 Ekim 2020. (Erişim tarihi: 04.03.2021) http://www.audk.ankara.edu.tr/ders-ekleme-birakma-ve-mazeret-ders-kaydi-islemi-hakkinda-onemli-duyuru/
 2. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Akademik Takvim. (Erişim Tarihi: 04.03.2021) https://www.ataaof.edu.tr/AkademikTakvim
 3. Kırıkkale Üniversitesi, Kayıt Yenileme, Mazeretli Kayıt Yenileme, Tek Ders Sınavları ve Diğer Konular Hakkında!.
Scroll to Top