Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir Kamu Kurumudur.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün temel görevleri;

Türk Karasularında güvenli deniz ulaşımı için gerekli sistem , tesis , deniz feneri , deniz işareti gibi tüm altyapıların kurulması ve tekel şeklinde işletilmesi. Karadeniz Ege Akdeniz ve Marmara Denizinde Türk Karasularında gemi kurtarma , can kurtarma ve mal kurtarma konusunda ulusal ve uluslararası deniz taşıtlarına yardım ve destek hizmetlerinin tekel olarak sunulması.

Türk boğazları olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki Gemi Trafik Hizmetlerinin Otoritesi olmak , Türk Kara ve Deniz fenerlerinin otoritesi olmak , Deniz haberleşmesi Otoritesi ve Navteks Yayın Koordinatörü olmak.

Kılavuzluk , Römorkaj , Sualtı arama kurtarma , Palamar hizmetlerinin Türk Karasularında sunulması. Telsiz İstasyonlarının kurulması , Otomatik Tanımlama Sistemlerinin kurulması , dGPS istasyonları kurulması ve işletilmesi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Kıyı Emniyeti GM Adresi : Beylerbeyi Mah., Abdullahağa Cad. 16/A, 34676 Üsküdar/İstanbul

Telefonu: +90 216 531 40 00

Faks Numarası : +90 216 342 77 76

Kep Adresi : kiyiemniyeti@hs01.kep.tr

Eposta Adresi : info@kiyiemniyeti.gov.tr

Websitesi : https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Telefonu : +90 212 323 48 00

İstanbul Gemi Kurtaran Kaptanlığı Telefonu : +90 212 242 31 26

İstanbul Harem Tahlisiye Bot İstasyonu Telefonu : +90 216 341 11 42

İstanbul Seyir Yardımcıları Nöbetçi Amirliği Telefonu : +90 212 237 31 75

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Telefonu : +90 262 527 38 13

Antalya Müdürlüğü Telefonu : +90 242 502 45 75

Çanakkale Müdürlüğü Telefonu : +90 286 213 48 00

İzmir Müdürlüğü Telefonu : +90 232 425 87 00

İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Merkezi : +90 232 353 13 15

Mersin Müdürlüğü Telefonu : +90 324 233 03 09

Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Telefonu : +90 324 233 03 10

Samsun Müdürlüğü Telefonu : +90 362 445 28 68

Trabzon Müdürlüğü Telefonu : +90 462 322 54 76

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Dilekçe nasıl yazılır ?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bir kamu kurumu olduğundan sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Herşeyden önce sunulacak dilekçe kurumun görev konusu ile alakalı ve mevzuata uygun olmalıdır, kurum görevleri dışında kalan veya mevzuata uygun görülmeyen dilekçeler netice almazlar.

Yazılacak dilekçelerin yalnız Türkçe olması , Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun olarak Türkçe Latin harfler kullanılarak yazılması gerekmektedir. Farklı diller ve karakterler ile dilekçe sunulamaz.

Yazılacak dilekçe boş temiz beyaz çizgisiz A4 boyutlu kağıtların yalnızca bir yüzü kullanılarak yazılmalıdır, farklı boyut tür renkli çizgili ısı ile renk değiştiren vb kağıtlar kullanılamaz. Yazı rengi siyah imza rengi mavi lacivert yada siyah olmalıdır. Kağıt ve yazı ısı ve nemden etkilenmemelidir. Yazı elyazısı daktilo yazıcı vb her çeşit cihaz kullanılarak yazılabilir, yazı boyutu makul kabul edilir büyüklükte olmalıdır.

Dilekçe hitap makamının yazılması ile başlar, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne” makuldür. Dilekçe konusu yazılması önerilir, dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile ifade edilmesidir, “Amatör Telsiz Sınavı başvurumun sunulmasından ibarettir ” gibi bir konu yeterlidir.

Dilekçe metin kısmı ile devam edilir, bu bölüm dilekçe ile sunulacak istemlerin sunulduğu paragraflara ayrılmış serbest yazım bir metindir.

Başvuru sebebinizin sunulmazı ve izahı , gerekçe ve dayanakların sunulması , gerekli bilgilerin sunulması , mevzuat ve belge atıflarının sunulması gibi makul anlaşılır biçimde paragraflar halinde dilekçe kaleme alınır.

Son paragrafta istemlerinizi kaleme alarak dilekçe metnini tamamlarsınız. Resmi dilekçeler sunan kişinin ismi , tarih ve ıslak imzalı ile sunulabilir. Islak imzalı dilekçenizi teslim ettiğiniz günü tarih olarak yazarak kullanınız. Geçmiş yada gelecek tarihe dilekçe sunulamaz.

Resmi dilekçeler şahsen sunulabilir, temsilen dilekçe sunulması aşağıdaki şartların biri ile mümkündür;

18 yaşından küçükleri yalnız velileri , vasi kayyım temsilci atanmış kişileri temsilcileri , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri , vakletname kurum adı ve yetki tanınmış ise vekil tayin edilen kişiler, vefat etmiş kişilerin 1. derece yakınları temsilen başvuru yapabilirler. Temsilen başvurularda temsil yetkisini ispat eder resmi belgenin Türkçe olarak sunulması gerekmektedir.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda İki örnek dilekçe yer almaktadır. Birinci dilekçe Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği olarak boş hazır bir dilekçedir, yukarıda izah edildiği biçimde tüm yazılı başvurularınız için düzenleyerek kuruma şahsen sunabilirsiniz. İkinci dilekçe ise Amatör Telsizcilik Belgesi alınabilmesi için yeterlilik sınavı olan Amatör Telsiz Sınavı başvurusu için sunulan hazir bir “Amatör Telsiz Sınavi Başvuru Dilekçesi” dir. İhtiyacınıza göre her ikisinden de faydalanabilir başvurunuzu sunabilirsiniz.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Dilekçesi word ve pdf olarak aşağıdaki dilekçe metinlerinin hemen altında bilgisayarınıza indirilebilir biçimde sunulmuştur.Kıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüneDilekçe Konusu : 


	Yukarıda izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih :

							İsim Soyisim : 

							İmza :EKLER : 
1-
2-
3-
Kıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüneDilekçe Konusu : Amatör Telsiz Sınavı başvurumun sunulmasından ibarettir.	Gördüğüm lüzum üzerine Amatör Telsizcilik Belgesi almak istemekteyim. Mevzuat gereği kurumunuza müracat ederek Amatör Telsiz Sınavında başarı göstermem gerektiğini öğrenmiş bulunmaktayım. İş bu sebep ile kurumunuza yazılı başvuru yapma zaruretim hasıl olmuştur.

	Amatör Telsiz Sınavı ve Amatör Telsizcilik Belgesi ile ilgili kurumunuz ve Türkiye Cumhuriyeti Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ve sair mevzuatı okuduğumu , anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kişisel bilgilerimi aşağıda saygı ile sunmaktayım.

	................. tarihinde yapılacak olan Amatör Telsiz Sınavı başvurum için gereğini saygılarım ile arz ederim.

TC Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Cep Telefonu :
Eposta Adresi :


							Tarih :

							İsim Soyisim :

							İmza : 

EKLER: 
1- Amatör Telsiz Sınavı Başvuru Formu 
2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi
3- Vesikalık Fotoğraf 2 Adet
4- Sınava Giriş Ücreti Dekontu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Edevlet Sistemi üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/kiyi-emniyeti-genel-mudurlugu

Scroll to Top