Vakıflar Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Vakıflar Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği olarak sunulmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm vakıfların kamu adına denetimini ve idaresini yapmakta olan kamu kurumudur. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak görevini sürdürmekte olan Vakıflar Genel Müdürlüğü toplumumuz açısından son derece önemli görevler üstlenmektedir. Vakıf […]