Eti Maden İşletmeleri Dilekçe Örneği

Eti Maden İşletmeleri Dilekçe Örneği Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü makamına sunulacak dilekçeye örnek olarak sunulmuştur. Eti Maden İşletmeleri kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan ve Mustafa Kemal Atatürkün Türk Yurtdu ve Türk Milletinin kalkınmasının sanayileşme ve doğal kaynaklarını kendi gücü ile kullanabilmesi ile olabileceği görüşü ve amacı ile 1935 yılında kurulmuştur.

Bor elementi başta olmak üzere Türk Toprağında bulunan yeraltı kaynaklarının Türk Milleti menfaatine dönüştürülmesini hedefleyen atılımlardan belkide en önemlisi olan Eti Maden İşletmeleri günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli kamu kurumları arasında yer almaktadır.

Örnek dilekçe yazımız içerisinde mevcuttur ayrıca word ve pdf formatlarında da indirilebilir olarak sizinle paylaşılmıştır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adresi : Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası : +90 312 294 20 00

Faks Numarası: +90 312 294 21 64

Web Sitesi : https://www.etimaden.gov.tr/

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Daire Başkanlıkları

Eti Maden İşletmeleri büyük bir kurumdur ve görevler daire başkanlıkları makamları altında yapılandırılmıştır. Dilekçe ile Eti Maden İşletmelerine müracat etmeniz durumunda dilekçenizi ilgili daire başkanlığı makamına sunmanız daha hızlı işlem görmesine olanak sağlayabilecektir.

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • İç Denetim Dairesi Başkanlığı
 • Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 • Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı
 • Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Lojistik Dairesi Başkanlığı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı
 • Satınalma Dairesi Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları Yönetim Dairesi Başkanlığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Genel Müdürlük Adresinden farklı adreslerde faaliyet gösteren başkanlık ve tesislerin adres ve iletişim bilgileri

Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı

Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA

Telefonu: +90 312 294 23 42

Faks Numarası : (312) 294 21 71

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179  ANKARA

Telefonu: +90 312 294 24 93

Faks Numarası: +90 312 294 21 81 

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü

600 Evler Mahallesi, Atatürk Cd. No:70, 10200 Bandırma/Balıkesir

Telefonu : +90 266 721 31 00

Faks Numarası : +90 266 721 31 25

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kırka Mahallesi, 26970 Seyitgazi/Eskişehir

Teefonul: +90 222 681 22 00

Faks Numarası : +90 222 681 22 02

Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü

Hamam Mahallesi, Tavşanlı Simav Yolu No:3, 43700 Emet/Kütahya

Telefonu: +90 274 461 34 00

Faks Numarası : +90 274 461 34 03

Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Osmanca Mahallesi Bor Caddesi No:34 10441 Bigadiç/BALIKESİR

Telefonu : +90 266 633 72 21-22

Faks Numarası: +90 266 633 72 23

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Lojistik Birimi

600 Evler Mahallesi, Atatürk Cd. No:70, 10200 Bandırma/Balıkesir

Telefonu: +90 266 714 67 00

Faks Numarası: +90 266 714 67 02

Eti Maden İşletmeleri Beylikova Florit Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü

Kızılcaören Yolu 5. Km Karkın Mahallesi No:150 26600-Sivrihisar/Eskişehir

Telefonu: +90 312 294 20 00

Faks: +90 312 294 22 79

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılmış olan dilekçeler kabul edilmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse yazılacak dilekçenin kurum vazifeleri ile alakalı konularda yazılması gerekmektedir , görev konusu dışında sunulacak dilekçeler kabul edilmemektedir.

Yazılacak dilekçenin Türkçe olarak yazılması ve ekli belgeler varsa Türkçe tercümelerinin de sunulması gerekmektedir. Ayrıca Türk Dili ve Dilbilgisi ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde dilekçe yazılması gerekmektedir.

Dilekçenin yazan kişi veya noter vekaletnamesine sahip bir kişi tarafından şahsen sunulması gerekmektedir, vekaleten dilekçe sunma için ilgili konuda vekil tayin edilmiş olması gereklidir ve vekaletname aslının sunulması ve fotokopisinin de dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.

Dilekçe yönetim makamına sunulacak bir istem için sunuluyorsa hitap makamı ” Türkiye Cumhuriyeti Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ” biçiminde olmalıdır, herhangi bir daire başkanlığına dilekçe sunuluyorsa ” Türkiye Cumhuriyeti Eti Maden İşletmeleri ……………………. Dairesi Başkanlığına” biçiminde olmalıdır. Daha sonraki kısımda dilekçe ile sunulan isteminizin bir cümle ile ifade edildiği dilekçe konusu başlığına yer verilmelidir.

Daha sonraki kısım isteminiz ilgili açıklamalar ve bilgiler kısmıdır birkaç paragraf halinde açıklamalarınızı ve anlaşılır şekilde sunmanız gereken ilgili bilgileri sunduktan sonra son paragrafta saygılı ifadeler , açık ve anlaşılır bir Türkçe ile isteminizi sunmanız yeterlidir.

Islak imzalı olarak ilgili makama şahsen veya PTT iadeli taahhütlü olarak gönderdiğiniz dilekçeler işleme alınacaktır.

Eti Maden İşletmeleri Dilekçe Örneği

Aşağıda sunacağımız dilekçe örnekleri iki farklı dilekçedir, birinci dilekçe lisans eğitiminde zorunlu yaz stajı bulunmakta olan bir öğrencinin kurumun Genel Müdürlük makamına veya bir daire başkanlığına sunabileceği hazır bir staj başvuru dilekçesi olarak örneklendirilmiştir. İkinci dilekçe ise boş şablon bir dilekçedir.

Her iki dilekçede de büyük harf ile yazılan bilgilerin silinmesi gerektiğini unutmayınız, ihtiyacınıza göre düzenleyerek örnek staj başvuru dilekçesini veya şablon dilekçeyi düzenledikten sonra ıslak imzalı olarak ilgili kurum adresine şahsen veya PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderiniz.

BU SATIRI SİLİNİZ- ÖRNEK STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ


		Türkiye Cumhuriyeti Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
		Türkiye Cumhuriyeti Eti Maden İşletmeleri ................ Dairesi Başkanlığına


	Dilekçe Konusu : ..................... Lisans Eğitimi zorunlu yaz stajı başvurumun sunulmasından ibarettir.

	.............................................. Üniversitesi ........................ Fakültesi .......................... Bölümü ...................... Sınıfına kayıtlı Lisans Eğitim Programı ..................................... numaralı öğrencisiyim. Lisans Eğitimimin ............... dönemindeyim ve genel not ortalamam .......... seviyesindedir. Lisans Eğitimi Müfredatımda zorunlu olan ve Akademik eğitimimi gerçek uygulama deneyimi ile desteklemeyi arzu ettiğim yaz stajımı kurumunuzda yapmayı dilemekteyim.

	Akademik Danışmanım Sayın .................................................... tarafından da kurumunuzda staj yapmam tavsiye edilmiştir ve hakkımdaki kanaatlerini sizlere sunabilmek için yazmış olduğu referans mektubu dilekçemin ekinde tarafınıza saygı ile sunulacaktır.

	Staj başvurumu sunabilmek adına kurumunuza yazılı olarak müracat etme zaruretim hasıl olmuştur. Staj başvurumun değerlendirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.							Tarih :

							İmza : 
			
							İsim Soyisim :EKLER: 
1- Öğrenci Belgesi
2- Transkript
3- Referans Mektubu
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


BU SATIRI SİLİNİZ - ÖRNEK BOŞ DİLEKÇE 
BU SATIRI SİLİNİZ BÜYÜK HARF İLE YAZILMIŞ BÖLÜMLERİ DÜZENLEYİNİZ.		Türkiye Cumhuriyeti Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
		Türkiye Cumhuriyeti Eti Maden İşletmeleri ................ Dairesi Başkanlığına


	

	Dilekçe Konusu : DİLEKÇENİZİN AMACINI BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ.

	DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI VE BİLGİLERİ YAZINIZ.


	

	DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ İSTEMİNİZİ BİR PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim konularda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.							Tarih :

							İmza : 
			
							İsim Soyisim :
EKLER: 
1- 

Türkiye Cumhuriyeti EDevlet Sistemi üzerinde yer almakta olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerine erişim yapabileceğiniz sayfa : https://www.turkiye.gov.tr/eti-maden-isletmeleri-genel-mudurlugu

Scroll to Top