Temyiz Dilekçesi Örneği

Temyiz kelimesinin hukuki anlamı yerel veya birinci derece mahkemesi kararının veya istinaf kararının üst mahkeme tarafından esas ve usul yönünden gözden geçirilmesini ve hatalı bir karar veya yorum varsa yeniden değerlendirilmesini sağlamak için üst mahkemeye başvurmak anlamı taşımaktadır. Bir kararın temyiz edilebilmesi için süresi içinde müracat edilmesi gerekmektedir. Temyiz ile istinaf birbiri ile karıştırılan kavramlardır […]