Boş Borç Senedi Örneği

Borç Senedi belirli bir vadede ödenecek bir tutarın resmi belgesi ve taahhüdünü ifade eder bir belgedir. Hukuken borcu temsilen düzenlendiği için vadesi geçtiğinde ödenmemesi halinde yalnız başına da icra davasına konu olabilmektedir. Bu sebeple borç senetlerinin vadesinde ödenmesi zorunludur. Boş Borç Senedi Örneği yazımızın devamında mevcuttur. Ayrıca borc senedi nasıl düzenlenir, senet nasıl yazılır , […]