İş Arama İzni Toplu Kullanma Dilekçesi

İş Kanunu hükümlerine göre görevine işveren tarafından son verilen bir çalışanın ihbar süresi bulunmaktadır, ihbar süresine dahil olan her iş gününün iki saati çalışana iş arama izini olarak sağlanmalıdır. Bu çalışanın iş kanuna göre hakkıdır. İş arama izini işveren tarafından onaylanmalıdır, işverenin iş arama izini vermeme hakkı vardır. işveren iş arama izinini onaylamaz ise çalışana […]