İşe Geç Gelme İhtar Örneği

İş kanunu ilgili maddeleri gereği çalışanların çalıştıkları işyerindeki mesai uygulamalarına uymaları şarttır. Hiçbir çalışanın diğer çalışanların uyduğu şartlara uymama ayrıcalığı bulunmamaktadır. İşverenlerin verilen emek , zanaat , bilgi ve beceri karşılığında ödemekle yükümlü oldukları maaş ve sosyal haklar bulunduğu gibi çalışanlarında mesai saatlerine uymak ve mesai içerisinde görevlerini en azından makul seviyede yerine getirme yükümlülükleri […]