İstifa İbraname Örneği

Çalışanlar kendi rızaları ile işten ayrılırlarken istifa dilekçesi sunarlar ve şirket yazılı olarak dilerse yanıt verebilir. Şirketin yazılı olarak yanıt verme yükümlüğü yoktur. Şahısların istifası tek taraflı bir karardır ve şirketlerin istifayı kabul etmeme hakları yoktur, istifa kanunen bir haktır, Kimse zorla çalıştırılamaz veya istifa hakkı engellenemez. Bu durumlarda işveren ve çalışan arasındaki sosyal ilişki […]