Eski Hale Getirme Dilekçesi

Eski Hale Getirme Nedir? Kişinin kendisine tanınan süreyi, kendi kusurundan kaynaklanmayan bir nedenden dolayı kaçırması halinde eski hale getirme söz konusu olabilir. Eğer kişinin hak düşürücü süreyi kaçırmasının nedeni, süreyi unutması gibi bir sebepse bu durum eski hale getirme sebebi olarak kabul edilemez. Eski Hale Getirme Başvuru Süresi Gerekli koşulları sağlayan kişi, ilgili işlemi yapmasına […]