Mahkemeden Dosya İsteme Dilekçesi
Banka, Hukuk, İcra Dairesi, İşyeri, Özel Kurum

Boş Borç Senedi Örneği

Borç Senedi belirli bir vadede ödenecek bir tutarın resmi belgesi ve taahhüdünü ifade eder bir belgedir. Hukuken borcu temsilen düzenlendiği […]