Ayıplı Mal Dilekçe Örneği

Ayıplı Mal Nedir? 6052 Sayılı Kanun’un onanması sonrası yürürlükten kalkmış olsa da 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 4. maddesine göre ayıplı mal, şu şekilde tanımlanmıştır: Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafindan bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı […]