AİHM Başvurusu Dilekçe Örneği

AİHM Başvuru Şartları AİHM’nin önüne gelen başvuruları inceleyebilmesi, öncelikle, dört bakımdan yetkili olmasına bağlıdır. 1. Kişi bakımından yetki 2. Konu bakımından yetki 3. Yer bakımından yetki 4. Zaman bakımından yetki 4.1. Mahkeme, kişi, yer, konu ve zaman bakımından yetkili olmadığı bir başvuruyu inceleyemez. Bu dört bakımdan yetkinin tümünün aynı anda sağlanması gerekir. Mahkemenin önüne gelen […]