Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Nedir?

Akıl hastalığı Türk Medeni Kanununa göre bir boşanma nedenidir. Kanunun 165. maddesinde yer alan yasa; eşlerden birinin akıl hastası olması nedeniyle ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmesi durumunda, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının sağlık raporuyla tespit edilmesi halini, boşanma nedeni olarak saymıştır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Şartları Nelerdir?

Kanunun 165. maddesinden akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmanın şartları şu şekilde sayılabilir:

 • Eşlerden birinin akıl hastası olması gerekir. Bu doğrultuda şunu da söylemek gerekir ki, söz konusu akıl hastalığı evlenme engeli sayılacak türden bir hastalıksa bunun evlenmeden sonra ortaya çıkmış olması gerekir. Aksi halde bilindiği üzere akıl hastalığı bir evlenme engelidir.
 • Akıl hastalığının iyileşmesinin imkansız olması gerekir. Şizofreni, paranoya, manik depresif bozukluk gibi akıl hastalıkları bu türden akıl hastalıklarıdır. Epilepsi ise Yargıtay tarafından akıl hastalığı olarak görülmemektedir. Söz konusu akıl hastalığının geçmesinin mümkün olup olmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile tespit ettirilmesi gerekir.
 • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için diğer eş için ortak hayatın bu hastalık nedeniyle çekilmez hale gelmiş olması gerekir. Örneğin akıl hastalığının sürekli olduğu ve hastalığın alevlenme dönemlerinde evlilik birliğini çekilmez kılabileceği belirlenmesi halinde boşanmaya karar verilebilir. Eşlerden birinin akıl hastalığının iyileşmesi imkansız olsa dahi evlilik birliğini çekilmez hale getirdiği ispatlanmadıkça bu nedenle boşanma kararı verilemez.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davasıyla Hangi Mahkeme İlgilenir?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasında ilgili mahkeme, Aile Mahkemesidir. Bu yüzden, boşanma isteğini dair ayrıntıları içeren dilekçeyi teslim alıp inceleyecek mahkeme de Aile Mahkemesidir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası dilekçesinde, davalı eşin sağlık durumundan bahsedilmeli ve mahkemeden eşin durumunun sağlık raporu ile tespit edilmesi istenmelidir. Ayrıca akıl hastalığı nedeniyle boşanma dilekçesinde, davalı eşin akıl hastalığı iyileşebilir durumda değilse davacının hayatını ne gibi sebepler dahilinde çekilmez hale getirdiğinin de anlatılması gerekir.

Not 1: Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında, akıl hastanesi raporunun diğer belgeler ile Adli Tıp Kurumuna gönderilerek rapor alınması zorunludur.

Not 2: Boşanma ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili değişiklikleri yapınız. Ayrıca sürecin daha sağlıklı olması adına bir avukata da danışmanız işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

Not 3: Davalı, boşanmaya ek olarak nafaka talebinde de bulunmak istiyorsa dilekçenin açıklamalar kısmında, çocuğa tek başına bakmasının mümkün olmadığını ayrıntı vererek belirtmeli ve ardından sonuç ve istem kısmında nafaka talebini bir iki cümleyle bir kez daha belirtmelidir. Nasıl cümleler yazılması gerektiğine ilişkin detayları, ”Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği” adlı içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

           ........ AİLE MAHKEMESİNE


DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES :

DAVALI: Ad Soyad

KONU : Akıl hastalığı nedeniyle boşanma 

AÇIKLAMALAR: 
1. Ben ve davalı eşim, .../.../.... tarihinde evlendik. Bu evlilikten Ahmet ve Rıza isimli iki de çocuğumuz bulunmaktadır. Evlilik Nüfus kaydıdımız; ....... ili, ....... ilçesi, ....... Mahallesi, ....... cilt no, ....... sayfa no ve ....... kütük sıra no’dadır. 
2. Davalı olan eşim, yaklaşık 3 yıl önce akıl hastalığına yakalanmıştır. Ben ve ailem, davalıyı gücümüz yettiğince birçok tedavi merkezine götürmüş ancak hastalığın geçici olmadığı heyet raporları ile sabit hale gelmiştir.
3. Davalı kendi işlerini göremez durumdadır. Ayrıca resmi işlemlerin yerine getirilmesi için de kendisine, ağabeyi ......... vasi olarak tayin edilmiştir. Davalının bu durumu, gerek müvekkilimizi gerek çocukları çok üzmesine karşın, artık evlilik birliğinin çekilmez hale geldiği davalının yakınları tarafından da kabul edilmektedir. 
4. Davalının çocukları ile birlikte aynı evde yaşaması tedavisinin yanı sıra çocuklarının psikolojik durumu açısından da sakınca arz etmektedir.
5. Müvekkilimizin, akıl hastalığı doktor raporları nezdinde de sabit olan davalı eşinden boşanmalarına karar verilmesini istemekteyim.

HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanunu md.165 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, tanık beyanları, doktor raporları, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve yargılama sırasında resen araştırılacak nedenlerle; boşanmamıza, küçük çocukların velayetinin tarafıma verilmesine ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../....


                        Davacı Adı Soyadı
                              İmzası
Scroll to Top