Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği Kamu İhale Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Kamu İhale Kurumu Kamu Kurumlarının her çeşit mal veya hizmet alımlarının yapılacağı İhaleleri şeffaf ve azami kamu yaratı gözeterek yapmaktan mesul olan kamu kurumudur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olarak görevlerini yerine getirmektedir.

Genel görevleri incelendiğinde Kamu ihalelerinin yapılması ve sözleşme sürecinin tamamlanmasına kadarki tüm sürecin denetlenmesi ve şikayetlerin incelenerek sonuçlandırılması. Genel Mevzuatın oluşturulması ve uygulanması . İhale dökümanlarının , sözleşmelerin mevzuata uygun şekilde tertip edilmesi.

İhale yasağı gibi yaptırımların uygulanması ve yasaklı tüzel kişi gerçek kişilerin sicillerinin tutulması. Kamu ihalelerinin ilanlarının düzenlenmesi ve her türlü mecrada ihalelerin yayınlanarak tüm katılımcı adaylarının şeffaf şekilde erişimine sunulmasıdır.

Kamu İhale Kurumu Dilekçesi yazımız içerisinde metin , word ve pdf dosya türleri olarak paylaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Kamu İhale Kurumu Merkez Adresi : Kamu İhale Kurumu Yerleşkesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 BALGAT / ANKARA

Telefonu : +90 312 218 45 00

Kayıtlı Eposta Adresi : kik@hs01.kep.tr

Web Sitesi : https://www.ihale.gov.tr/

Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP Sistemi : https://ekap.kik.gov.tr/

Kamu İhale Kurumu Teşkilat Yapısı

Kik Kamu ihaleleri ile ilgili tüm yönetim ve denetim faaliyetlerini farklı görev konuları olan teşkilat birimleri vasıtası ile gerçekleştirmektedir. Ondan fazla bakanlığa bağlı , Yüzlerce üst idari birime bağlı bulunan , binlerce kamu kurumunun her gün çok farklı başlıklarda ihaleleri olmaktadır ve tüm bu süreçlerin ve mevzuatın uygulanabilmesi için KİK Bünyesinde çeşitli idari birimlere ayrılmış bir uzmanlaşmış kamu görevlileri görev yapmaktadır.

KİK Teşkilat Birimleri

 • Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Kurum Müşavirliği
 • Başkanlık Müşavirliği
 • Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Ön İnceleme Dairesi Başkanlığı
 • 1. 2. 3. 4. 5. İnceleme Dairesi Başkanlıkları
 • Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
 • Düzenleme Dairesi Başkanlığı
 • Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı
 • Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
 • Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Kamu İhale Kurumuna Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Kamu İhale Kurumu bir kamu kurumudur ve tüm resmi kurumlar gibi KİK na yapılacak yazılı başvuruların Türkçe olarak yapılması , resmi dilekçe yazımı kurallarına ve dilbilgisi kurallarına uygun şekilde kaleme alınması gerekmektedir.

Ayrıca yazılacak dilekçenin Kamu İhale Kurumu görev konuları ile ilgili olması ve mevzuata uygun talepler içeriyor olması gerekmektedir. Kamu İhale Kurumu görevleri arasında yer almayan veya mevzuata uygun olmayan dilekçeler işlem görmemektedir.

Başvuruların belirli bir ihale ile ilgili talep yada şikayetler içeriyor ise öncelikle ilgili ihalenin sorumlusu olan kuruma ve daha sonra üst kurumuna yapılması neticesinde, sonuç alınamazsa, ihale ile ilgili belgelerde belirtilen kurumlara müracat edilmelidir. Başvuru yolu tamamlandıktan sonra mevzuata uygun talepler karşılanamazsa Kamu İhale Kurumuna müracat edilmesi gerekmektedir.

İlk sorumlu olan kurumlara başvuru yapılmadan Kamu İhale Kurumuna başvuru yapılmamalıdır.

Yazılacak dilekçe için belirli temel fiziki şekil şartlarından kısaca bahsetmek gerekirse boş temiz beyaz bir A4 kağıda el yazısı , daktilo veya herhangi bir yazıcı ile dilekçenin yazılmasına mahsur yoktur, burada tek kriter yazılan mürekkebin hiçbir yöntem ile silinememesi ve değiştirilememesidir. Ayrıca yazının kalıcı olması şarttır, herhangi bir şekilde uçan silinebilen yada okunamaz hale gelen yazılar kullanılmamalıdır.

Dilekçe yazımına başlanırken en üste tüm dilekçelerde olduğu gibi hitap makamı yazılır, KİK na yapılacak başvurularda hitap makamının “Kamu İhale Kurumu Başkanlığına” olarak yazılması makuldur, Herhangi bir teşkilat birimi makamına dilekçe yazılıyorsa ilgili makamın tam ünvanına hitaben yazılması tercih edilmelidir. Örneğin Elektronik İhale Dairesi Başkanlığına yapılacak yazılı başvuruda hitap makamı “Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Dairesi Başkanlığına” olarak yazılabilir.

Yazıma dilekçe konusunun yazılması ile devam edilebilir, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel talebin bir cümle ile ifade edilmesidir. Dilekçe başlığını okuyan yetkili dilekçenin ne maksat ile yazıldığını anlaması hedeflenmelidir.

Daha sonraki kısım serbest metin kısmıdır burada makul paragraflara bölünmüş ve anlamlı bir sıralama ile kaleme alınmış bir şekilde önce dilekçe ile ilgili temel açıklamalar , sonra gerekli bilgilerin sunulması, sonra taleplerin izah edilmesi ve gerekçelerinin açıklanması ve en son kısımda da taleplerin sunulması makuldür.

Tüm dilekçeler kurumlara ıslak imzalı olarak şahsen sunulmalıdır , bazı dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü olarak aynı kişi tarafından posta edilmesi mümkündür. Başkası adına başvuru yapmak çeşitli şartların sağlanması ile mümkündür.

18 yaşından küçükler için velileri, Vasi Kayyım Kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri, kurum ve tüzel kişiler için yasal temsilcileri , müteveffa kişiler için birinci derece yakınları , bunun dışındaki durumlarda vekaletname veya temsil yetkisini gösterir belge gereklidir.

Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda iki Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği yer almaktadır, birinci dilekçe geçtiği dönemde bir kabahati neticesinde ihale yasağı almış olan bir müteşebbisin yasak süresi dolduktan sonra yasağın kaldırılması istemini kuruma sunduğu bir dilekçedir. Tüm yasak kararları kendiliğinden kalkmamaktadır, ihale yasağının kaldırılabilmesi için gerek şartların sağlanmasından sonra yazılı olarak müracat edilmesi gerekebilmektedir. Her ihale yasağı sonucunda dilekçe ile müracat edilmesine gerek yoktur fakat tekrar ihaleye katılabilmek için gerekliliklerin tamamlanması gereken durumlarda yazılı müracat edilmesi gerekebilmektedir.

Dilekçe örneği yalnızca kendi dilekçenizi yazarken örnek dilekçe olması açısından sunulmuştur, kendi durumunuza uygun bir dilekçe yazmak ve sunmak sizin sorumluluğunuzdadır.

İkinci Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği ise boş şablon bir dilekçedir, bunun üzerinde gerekli olan dilekçe konusu , açıklamalar , bilgiler , gerekçeler ve izah ve istemler bölümlerini düzenleyerek müracatınızda kullanabilirsiniz.

		


		Kamu İhale Kurumu Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Kamu İhalelerine giriş yasağımın kaldırılması istemimin sunulmasından ibarettir.
	Kurumunuz Sicilinde mevcut olan 1 (Bir) Yıl süreli Kamu İhalelerine katılma yasağımın süresi ............................ tarihinde dolmuş olduğunu bilgilerinize saygı ile sunarım. 

	Ticari faaliyetlerimi sürdürdürmekte ve diğer müteşebbisler gibi kamu ihalelerine katılabilmek istemekteyim, İş bu sebep ile kurumunuza yazılı olarak müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Katılacağım tüm ihalelerde tüm ihale şartlarına uygun şekilde hareket edeceğimi , Tüm Türkiye Cumhuriyeti Kanun , Kanun Hükmünde Kararname , Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere uygun biçimde hareket edeceğimi , Kamu İhale Kurumu ve ilgili tüm Mevzuata uygun biçimde hareket edeceğimi , İhaleyi düzenleyen kurum , ilgili üst kurumlar ve Bakanlıkların tüm mevzuatlarına uygun biçimde hareket edeceğimi kabul , beyan ve taaahhüt ederim.


	Kurumunuz sicilindeki kamu ihalelerine katılma yasağı durumunun düzeltilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


 
TC Kimlik No :
İsim Soyisim : 
İşletme Merkez Adresi : 
Vergi Dairesi : 
Vergi Numarası : 
Mernis No :
Bağlı Olunan Meslek Odası :
Oda Sicil / Kayıt Numarası : 


							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza : 		


		Kamu İhale Kurumu Başkanlığına


Dilekçe Konusu : 

 
TC Kimlik No :
İsim Soyisim : 
Ünvanı : 
Merkez Adresi : 
Vergi Dairesi : 
Vergi Numarası : 
Mernis No :
Bağlı Olunan Meslek Odası :
Oda Sicil / Kayıt Numarası : 


							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza : 

Scroll to Top