Erişim Sağlayıcıları Birliği Erişim Engeli İtiraz Dilekçesi

Erişim Sağlayıcıları Birliği Erişim Engeli İtiraz Dilekçesi ESB tarafından erişim engeline itiraz etmek için sunulması gereken dilekçedir. Erişim Sağlayıcıları Birliği Türkiye sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan İnternet Erişimi Hizmeti sunmakta olan İnternet Servisi Sağlayıcı şirketlerin çatı kuruluşudur.

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin kısa adı ESB olarak anılmaktadır. Kamu kurumları ve Mahkemeler tarafından verilmiş olan erişim engeli koyulması kararını uygulamakta olan bir Tüzel kişiliktir. Görevi kamu kurumları tarafından erişimin engellenmesi kararının tüm internet servisi sağlayıcılara iletilmesini sağlamak ve erişim engellerinin yönetilmesini sağlamaktır.

Erişim Sağlayıcıları Birliği kendisi insiyatif kullanarak herhangi bir yayın yapan adresin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararını veren bir kurum değildir. Mevzuattaki yasalara göre suç olan içeriklere erişimi engellemek ve kamu kurumlarının erişim engeli koyulması kararını uygulamak ile görevlendirilmiş bir kurumdur. Mevzuattaki bir kanuna aykırılık veya resmi kurum kararı olmaksızın erişimin engellenmesi kararı vermemektedir.

Bu yazımızda öncelikle içerik URL , içeriğin sahibi , içerik sağlayıcı , yer sağlayıcı gibi kavramlardan bahsederek temel bilgileri sunmaya gayret edeceğiz, sonra içeriğin kaldırılması , içeriğe erişimin engellenmesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliğinin görevleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız.

Yazının sonunda ise herhangi bir Mahkeme yada kamu kurumu kararı olmaksızın erişim engeli uygulanmış bir içerik ile ilgili itirazınızı sunabileceğiniz bir dilekçe paylaşacağız.

Yazımız içerisinde örnek dilekçe metin olarak ve ayrıca word ve pdf dosya türlerinde paylaşılmıştır. Ayrıca yazımız içerisinde Erişim Sağlayıcıları Birliği İletişim bilgileri ve konu ile ilgili mevzuata erişim linkleri paylaşılmıştır.

İnternet üzerindeki içerikler ile ilgili mevzuatlar genel olarak 5651 , 5809 , 1262 ,4733 , 6362 ,7258 nolu kanunlar ve ilgili maddelerince düzenlenmiştir ve İnternet ortamında yapılan yayınlara dair yönetmelik de yürürlüktedir, yazımız sonunda Erişim Sağlayıcıları Birliği mevzuatı erişimi sayfasında bu kanun ve yönetmeliklere erişim mümkündür, herhangi bir başvuru veya itiraz öncesinde tüm mevzuatı okuyunuz ve gerekli ise hukuki danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti alınız.

Mevzuattaki kanunlara göre yayınlanmaması gereken içeriklere koyulan erişim engellerine yapılacak itirazlar kabul edilmemektedir.

İçerik ve URL Nedir ?

Yayınlanan her bir farklı internet adresi yani URL bir içerik sayfası olarak mevzuatta yer bulmaktadır. İnternet üzerinde karşılığında bir içeriğe ulaşılabilen her metin adresi bir URL yani uniform resource locator olarak tanımlanmıştır.

İnternete erişilebilen her yerden yazılan URL adresi aynı içerik sayfasına erişim yapabilmektedir (ilgili sayfa sahibi tarafından bağlantının yapıldığı noktaya göre farklı içerikler gösterebilir bu yayıncının insiyatifindedir, örneğin ingiltereden erişildiğinde sayfa içeriği ingilizce ispanyadan bağlanıldığında ispanyolca görüntülenebilir). İçerik ise bağlanılan URL de istemci bilgisayara ulaşan metin görsel ve çoklu ortam içeriklerinin tamamıdır.

İçeriğin Yayından Kaldırılması Nedir ?

İçeriğin yayınlanması teknik bir konudur ama özetle içeriğin yayınlanmasında içeriğin sahibi , içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcı olarak isimlendirilebilecek kişi yada kurumlar vardır. İçeriğin sahibi içeriği oluşturan ve sunan kişi yada kurum , içerik sağlayıcı ilgili içeriğin yayınlanmasına olanak veren yani yayınlanacak içeriğin yayınlanabilmesi için çözüm sunan kişi yada kurum olarak tanımlanabilir. Yer sağlayıcı ise içerik sağlayıcı ya barındırma ve yayınlama hizmeti sunan kurum olarak tanımlanabilir.

Bir örnek vermek gerekirse Bir sayfa oluşturarak bir sosyal medya ortamında paylaşan kişi içerik sahibi , ilgili sosyal medya sistemini kuran ve çalıştıran içerik sağlayıcı , ilgili sosyal medya sisteminin internet erişimine açık sunuculardan yayınlanması altyapısını sağlayan ise yer sağlayıcı olarak anılabilir.

İçeriğin yayından kaldırılması ile ilgili sorumluluk bu belirttiğimiz kişi yada kurumlardadır ve sırası ile rahatsız olunan içerik ile ilgili öncelikle içeriği hazırlayan ve paylaşan kişi yada kurum , içeriğin paylaşılmasını sağlayan sistemi kuran yada işleten kişi yada kurum ve en son olarak içeriğin paylaşıldığı sistemin sunum hizmetini sağlayan yer sağlayıcı ile içeriğin yayından kaldırılması ile ilgili görüşmek doğru bir sıralamadır.

Genel olarak hukuki sorumluluk da barındırdığı noktalar bulunduğu için rahatsız edici içerikler bu başvurular ile kaldırılabilmektedir.

İçeriğin yayından kaldırılması bir bakıma gönüllülük gerektiren bir işlemdir, yani yayınlamakta olan kişi yada yayınlanmasına olanak sağlayan sistemin yönetimi veya yer sağlayıcı tarafından içeriğin rahatsız edici olduğu konusunda uyarı dikkate alınarak yayından kaldırılması içeriğin yayından kaldırılması anlamı taşır ve uyarı sonucunda genellikle bu içerikler yayından kaldırılır.

Birinci olarak içeriğin yayından kaldırılması seçeneğinin denenmesi genellikle olumlu sonuç verir ve içerik yayından kaldırılarak sorun giderilmiş olur.

İçeriğin yayından kaldırılması talebi yanıtsız kalırsa içeriğe erişimin engellenmesi seçeneğinden başka bir seçenek yoktur. Bunun için Mahkemeye müracat etmek önerilmektedir.

Erişimin Engellenmesi Nedir ?

Erişimin engellenmesi internette yayınlanmakta olan bir URL üzerinde yer almakta olan içeriğe internet üzerinden erişimin engellenmesi olarak tanımlanmaktadır. Erişimin engellenmesi Mahkeme kararı ile yapılabilen bir işlemdir.

Erişim Sağlayıcıları Birliği yalnızca kamu kurumları tarafından verilmiş olan içeriğe erişimin engellenmesi kararının uygulanması konusunda görev alan bir kurumdur , kendisi erişimin engellenmesi kararı alıp uygulamaz.

Bu sebeple herhangi rahatsız edici bir içeriğe erişimin engellenmesi için Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılarak karar alınmasını talep etmek ve Mahkeme Hakimliğinin takdirine göre erişimin engellenmesi kararı verilirse bu karar ile Erişim Sağlayıcıları Birliğine müracat etmek gerekmektedir.

Erişimin Engellenmesi kararı için kanunlarca belirlenmiş bir rahatsız edici içeriğin bulunması gerekmektedir, kanunlarca suç veya sakıncalı görülmeyen içerikler için erişimin engellenmesi başvurusu yapılsa da Mahkeme tarafından erişimin engellenmesi kararı verilmesi beklenmemelidir. 5651 nolu yasa veya Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına muhalefet eden ve suç olarak tanımlanabilecek bir içerik değilse yani yayınlanmasında herhangi bir kişi kurumun zarar görmeyeceği yada rahatsızlık duymayacağı , yanlış yanıltıcı aldatıcı bir içerik değilse erişiminde bir sakınca görülmüyorsa erişimin engellenmesi kararı verilmez ve uygulanamaz.

Mevzuata aykırılık içeren konularda erişimin engellenmesi kararı verilmesi için mahkeme kararı veya kamu kurumu kararına gerek yoktur. Mevzuattaki yasalara aykırı yayınlara erişim engeli koyulabilir ve bu konuda yapılan itirazlar kabul edilmemektedir.

Rahatsız edici içerikler ile ilgili hangi yol izlenmelidir ?

Öncelikle içeriğin sahibi ile görüşerek içeriğin kaldırılması talep edilmelidir, daha sonra içeriğin yayınlanmasına olanak sağlayan sistem ile görüşülerek içeriği sağlayan kişinin içeriği kaldırmadığı ve içerikten rahatsızlık duyulduğu iletilmelidir. Birçok sosyal medya ve yayıncılık sistemi üzerinde içerik ile ilgil şikayet özelliği vardır ve çok hızlı şekilde başvurular incelenmekte ve şikayet haklı görülürse içerik yayından kaldırılmaktadır. Hatta rahatsız edici içeriklerin durumuna göre ilgili kullanıcı hesabı kapatılmakta ve hatta hukuki süreç başlatılabilmektedir.

İçerik Sahibi veya İçerik Sağlayıcı ile görüşme çabası ile içerik kaldırılamaz ise yer sağlayıcı ile görüşülerek içeriğin kaldırılması talebi iletilmelidir ve buradan da sonuç alınamazsa içeriğin yayından kaldırılamadığı düşüncesine varılması makuldür.

İçeriğin yayından kaldırılması sağlanamadığı ve rahatsız etmeye devam edeceği varsayımı doğru bir yaklaşımdır ve bu aşamada erişimin engellenmesi talep edilmelidir. Bunun için ülkemizde Sulh Ceza Hakimliğine müracat edilerek Erişimin Engellenmesi talep edilmelidir.

Sulh Ceza Mahkemesi Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçe Örneği bu konuda kullanabileceğiniz bir dilekçe olarak bilgilerinize sunulacaktır.

Sulh Ceza Hakimliğinin değerlendirmesi sonucunda erişimin engellenmesini takdir etmesi halinde bu konuda bir resmi karar verecektir. Bu karar ile Erişim sağlayıcıları birliğine müracat ederek ilgili içeriğe erişim engeli koyulması talep edilebilmektedir.

Mevzuattaki herhangi bir yasaya aykırı yayın yapılması sonucunda erişime engeli koyulabilir. İlgili tüm kanunlara uygun şekilde yayın yapmakta olan içeriklere erişim engeline koyulmasına dair Mahkeme kararı veya bir kamu kurumu kararı olmaksızın erişim engeli koyulması mümkün değildir. Bir içeriğin engellenebilmesi için mevzuattaki bir kanuna göre bir kabahat içeren bir içeriğe sahip olması veya bir kamu kurumu yada Mahkeme tarafından içeriğin engellenmesine karar verilmiş olması gerekmektedir.

Erişimin Engellenmesi Kararını Kimler Verebilir ?

Sulh Ceza Hakimliği ve Kamu Kurumları içeriğe erişimin engellenmesi kararı verebilir.

Ayrıca mevzuattaki kanunlara aykırı bir içerik söz konusu ise erişimin engellenmesi için ayrı bir mahkeme kararına veya müracata gerek yoktur. Kanunlara aykırılık tespit edilen veya başvuru sonucunda kabahat gözlenen içeriklere erişim engeli koyulabilir.

Erişimin Engellenmesi Kararını Kim Uygular ?

Erişim Sağlayıcıları Birliği koordinasyonu ile Türkiye Sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm internet erişimi hizmeti sağlayan internet servis sağlayıcıları ilgili içeriğe erişimi engellemektedir.

Edevlet Üzerinden Erişim Engeli Başvurusu Nereden yapılabilir ?

Erişim Sağlayıcıları Birliğine Edevlet üzerinden Erişim Engeli başvurusu Sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/esb-erisim-engeli-basvurusu

Erişim Engeli Sorgulaması Nasıl Yapılır ?

Erişim Sağlayıcıları Birliği Edevlet üzerinden Erişim Engeli Sorgulama Sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/esb-web-sitesi-erisim-engeli-sorgulama

Erişim Sağlayıcıları Birliği Erişim Engeline İtiraz Dilekçesi
Erişim Sağlayıcıları Birliği Erişim Engeline İtiraz Dilekçesi

Erişimin Engellenmesi Kararı kesinmidir ?

Evet Mahkeme tarafından verilmiş olan erişimin engellenmesi kararı kesindir. İlgili kararın iptali için üst mahkemeden karar alınmadıkça veya aynı mahkemenin ilgili kararı iptalini belirtir kararı sunulmadıkça erişimin engellenmesi kararı Erişim sağlayıcıları birliği tarafından devam eder ve içeriğe erişim yapılamaz.

Mevzuattaki kanunlara aykırı bir yayın ise müracat sonucunda erişim engeli koyulabilir veya kurum resen tekdir ederek kanunlara aykırılık taşıyan içeriklere erişim engeli koyabilir.

Yani herhangi mevzuattaki bir kanuna aykırı bir içerik barındıran bir web sitesine erişim engeli koyulması için Sulh Ceza Mahkemesinde birinin dava açmasına veya bir Savcılığın işlem yapmasına yada bir kişinin bireysel başvuru yaparak erişim engeli koyulması için başvuru yapmasına gerek yoktur. Mevzuattaki kanunlara aykırılık içeren içeriklere erişim engeli koyulabilir ve bu konuda itirazlar kabul görmemektedir.

Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Edilebilirmi ?

Evet erişimin engellenmesi kararına itiraz edilebilir , fakat bu itirazın ilgili Mahkemeye veya Üst Mahkemesine yapılması gerekmektedir. Erişimin Engellenmesine itiraz edildikten sonra mahkeme kararı ile erişimin engellenmesi kararının iptali olursa erişim engelinin kaldırılması sözkonusu olabilir.

İlgili mahkeme kararı iptal edilmezse erişim engeli kararının kaldırılması mümkün değildir.

Erişim engeli mevzuattaki bir kanun maddesi uyarınca koyulmuşsa yani ilgili içerik herhani bir kanun veya yönetmelikte belirtilen bir kabahati gerçekleştirdiği için erişim engeli koyulmuşsa bu karara itiraz edilemez. Engelleme kanun uyarınca yapıldığı için itiraz kabul edilmemektedir.

Yani erişimin engellenmesine dair itiraz yalnızca içerik tüm mevzuattaki kanunlara göre herhangi bir kabahat taşımıyorsa ve erişimin engellenmesine dair bir mahkeme kararı yada kamu kurumu kararı yoksa mümkündür. Herhangi bir kanuna aykırı yada bir remi kurum kararı ile erişim engeli olan bir içerik için erişim engeli kararına itiraz edilemez.

Erişimin Engellenmesine itiraz nasıl yapılır ?

Erişimin engellenmesine itiraz öncelikle erişimin engellenmesine karar vermiş olan kamu kurumuna yani Sulh Ceza Hakimliğine veya kararı vermiş olan kamu kurumuna şahsen yapılmaktadır. Bu itiraz sonucu erişim engelinin kaldırılması yönünde çıkarsa bu karar ile Erişim Sağlayıcıları Birliğine müracat edilerek erişim engeline konu olan kararın iptal edildiği dolayısı ile ilgili içeriğe erişim engelinin kaldırılması talep edilmelidir.

Ayrıca yalnızca erişim engeli koyulmasını gerektirecek bir karar olmaksızın sistem hatası veya insan hatası ile erişim engeli koyulmuş olan içerikler için Erişim Sağlayıcıları Birliğine müracat edilebilmektedir.

Bu itirazda herhangi bir mahkeme kararı veya kamu kurumu kararı olmaksızın Erişim Engeli koyulduğu ve buna itiraz edildiği anlaşılır ifadeler ile sunularak Erişim Sağlayıcıları Birliği Erişim Engeli İtiraz Dilekçesi yazılmalı ve şahsen müracat edilmelidir.

Herhangi bir mahkeme kararı veya kamu kurumu kararı yada mevzuattaki bir kanuna aykırı bir durum olmaksızın erişim engeli koyulmayacağı için itirazınız değerlendirilerek erişim engelinin bir sistem veya insan hatası ile koyulduğu takdir olunursa erişim engeli kaldırılabilecektir.

Yani erişim engeli koyulmasının sebebi bir kanuna aykırılık veya resmi kurum kararı değilse , yani erişim engeli sehven insan yada sistem hatası ile koyulmuş ise itirazınız kabul edilebilir.

Bir Mahkeme yada Kamu kurumu kararı ile erişim engeli koyulmuş olan bir içeriğin değiştirilmesi sonucunda erişim engeline itiraz edilmesi kabul görmemektedir, Bir Mahkeme kararı veya kamu kurumu kararı ile erişim engellemesi yapılmışsa ilgili kuruma başvuru yapılarak ilgili kararın iptali talep edilmeli ve erişim engelinin kaldırılması takdir olunursa bu karar yazısı ile erişim engelinin kaldırılması için müracat edilmelidir. Bu süreç erişim engeline itiraz ile farklı bir süreçtir, erişim engeline itiraz erişim engelinin bir hata sonucu koyulduğu durumlar için geçerlidir, erişimi bir karar yada kanuna aykırılık sebebi ile engellenmiş olan içerikler ile ilgili itiraz ilgili kamu kurumuna yapılarak erişim engelinin kaldırılmasına dair karar alınması ve bunun sunularak erişim engelinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe sunulmalıdır. Erişim engelinin iptali ve erişim engelinin kaldırılması tamamen farklı konulardır.

Erişim Sağlayıcıları Birliği Erişim Engeli İtiraz Dilekçesi

Aşağıda paylaşacağımız dilekçe yalnızca sistem hatası veya insan hatası ile erişim engeli uygulanmış içerikler için Erişim Sağlayıcıları Birliğine müracat ederek erişim engeli uygulanmasına itiraz etmek için sunulmuş bir örnek dilekçedir.

Bir Kamu Kurumu veya Mahkeme tarafından Erişim Engeli kararı verilmiş ve Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından bu kadarın uygulandığı durumlarda veya herhangi bir kanuna aykırılık sebebi ile erişim engeli koyulmuşsa Erişim Sağlayıcıları Birliğine itiraz edilmesi yersizdir , itirazınız kabul edilmez.

Erişimin engellenmesine karar veren Mahkeme yada Kamu kurumuna müracat ederek erişimin engellenmesi kararının iptali kararı alınarak bu kararı Erişim Sağlayıcıları Birliğine sunarak erişim engeli kararının kaldırılması talep edilmelidir.

Bu iki durum farklı durumlardır, Aşağıdaki dilekçe herhangi bir resmi kurumdan erişim engeli koyulması kararı olmadan ve herhangi bir kanuna aykırılık bulunmadığı halde , yani sehven bir hata sonucunda Erişim Engeli uygulanmış bir içeriğe uygulanan erişim engelinin kaldırılması için sunulan bir itiraz dilekçesidir.

Bir kanuna yada yönetmeliğe yada resmi kurum kararına istinaden koyulan erişim engeli kararına itiraz edilmesi mümkün değildir. Mahkemeye müracat edilmesi gerekmektedir.

		Erişim Sağlayıcıları Birliğine

	
	Dilekçe Konusu : İçeriğe Erişim Engellenmesine itirazımın sunulmasından ibarettir.


	

	Kişisel olarak sahibi olduğum ................................. alandına bağlı olarak yayınlanmakta olan ............................................................................... URL adresinde yayınlanmakta olan sayfama kurumunuz tarafından “İçeriğe Erişimin Engellenmesi” uygulaması yapılmaktadır.

	İlgili içerik herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti Yasasına aykırılık teşkil etmemektedir, Ayrıca herhangi bir kamu kurumu veya Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş bir Erişimin Engellenmesi kararı da bulunmamaktadır.

	Yukarıda belirttiğim adrese sehven , insan hatası yada sistem hatası sonucunda erişim engeli koyulmuştur ve iş bu dilekçe ile kurumunuza müracat ederek erişim engeli kararınıza itiraz etme ve erişim engelini kaldırma istemimi sunma zaruretim hasıl olmuştur.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ve kurumunuzca res'en takdir olunacak sebepler ile erişim engelinin kaldırılmasına karar verilmesini ve kurumunuza bağlı İnternet Servisi Sağlayıcı şirketlere gerekli bildirim yapılarak yurt geneline internet erişimine açık hale getirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


							Tarih : 

							İsim Soyisim : 


							İmza : 

Erişim Sağlayıcıları Birliği Web Sitesi : https://www.esb.org.tr/

Erişim Sağlayıcıları Birliği Mevzuatına erişim sayfası : https://www.esb.org.tr/mevzuat/

Edevlet Üzerinde Erişim Sağlayıcıları Birliği Tarafından sunulan hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/erisim-saglayicilari-birligi

Scroll to Top