Cumhurbaşkanlığı Dilekçe Örneği

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına yazılacak dilekçeler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından işleme alınmaktadır, Cimer üzerinden dilekçe gönderebilmek için Edevlet Hizmetleri arasında da sayfası bulunan Cimer başvuru adımlarını takip ederek elektronik ortamda başvurunuzu yapabilirsiniz. Fakat Cimer başvurusundan önce kamu ve bakanlık üzerindeki gerekli başvuruları yaptığınızdan emin olunuz.

Cimer üzerinden başvuru yapılabilmesi ve işleme konulabilmesi için kişinin daha önceki kamu kurumlarına konu ile ilgili müracat etmiş olması ve sonuç alamaması gerekmektedir. Alınan sonuçtan tatmin olunmaması kamu kurumlarının eksik yada yetersiz hizmet sunması olarak yorumlanmamalıdır. Beklediğiniz yanıtı almamış olmanız bir kamu kurumunun görevini eksik yaptığı anlamına gelmemektedir. Bu sebeple kamu kurumları ile ilgili müracatlarınızda ilgili kamu kurumu veya üst kurumuna başvurunuzu yaptıktan sonra yeterli bir netice alamadığınızı düşünüyorsanız Cimer başvurusundan önce ilgili kamu kurumunun bağlı olduğu bakanlığa müracat etmenizdir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde de yürütme görevi bakanlıklar tarafından yerine getirilmektedir yani kamu kurumların sevk ve idaresi sayın Cumhurbaşkanına bağlı olarak atanmış bakanlar ve bakanlık müsteşarlıkları tarafından yapılmaktadır. Yani Cumhurbaşkanı fiilen bir bakanlık görevi yürütmediği için Cimere yapılan başvurular da bakanlıklar üzerinden kamu kurumlarına iletilmektedir. Kamu kurumlarına direkt başvurarak veya kamu kurumları ile çözemediğiniz sorunları bağlık oldukları bakanlıklara başvurarak daha kolay çözümleyebilirsiniz.

Yani bir örnek vermek gerekirse Belediyenin sokağınızdaki kaldırımları tamir etmemiş olması ile ilgili başvuru yapacaksanız önce ilçe belediyesine, sonra büyükşehir belediyesine , sonra Kaymakamlık yada Valiliğe , bu makamlarda netice alamazsanız iç işleri bakanlığına müracatınız doğru bir devlet kurumu müracat sıralaması olarak düşünülmektedir. Bu başvurular bu yada buna benzer sıralama ile yapılarak genellikle sorunlar giderilebilmektedir. Bu yöntemler ile çözüme ulaşılamaz ise İç İşleri Bakanlığı müracatınız sıkıntıyı yüksek ihtimal ile çözecektir. Böyle bir konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığına Müracat etmeniz gerekli değildir.

Yazılı olarak dilekçe sunabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Makamına İletişim Merkezi adresine PTT yolu ile dilekçenizi iadeli taahhütlü olarak göndermeniz mümkündür. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe-Ankara-Türkiye Adresine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletşim Başkanlığı makamına göndereceğiniz dilekçeler işleme alınabilecektir.

Edevlet üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Web Sayfası üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi-iletisim-merkezi Cimer hizmetlerine erişim yapabilirsiniz.

Ayrıca Cimer’e ait ve mesai saatlerinde hizmet vermekte olan Alo Cimer 150 Doğrudan Cumhurbaşkanlığı hattı da hizmet vermektedir. Bu telefon hattı aracılığı ile Cimer Hizmetleri ile ilgili bilgi ve yardım alabilirsiniz.

Aşağıdaki dilekçe örneğini Cumhurbaşkanlığına şahsen veya PTT ile yapacağınız başvurular için kullanabilirsiniz. Konu kısmına dilekçenizin hangi konuda verildiğini tek bir cümle ile izah ediniz. Örneğin …………………… hakkındaki istemimin sunulmasından ibarettir, gibi bir ifade yeterli olacaktır. Dilekçe açıklama ve istem kısmı en çok 3 4 paragraf açıklama ve en çok 1 paragraf istem olacak biçimde bir sayfaya sığacak şekilde talebiniz ile ilgili açıklamanızı , gerekçenizi ve isteminizi yazacağınız bölümdür.

Cumhurbaşkanlığına yalnızca Türkçe dilekçeler verilebilmektedir , Genel Türk Dil Bilgisi kurallarının tamamına uyulmasına ek olarak tüm cümlelerin 15 kelimeden kısa olmasını ve anlaşılır ifadeler içermesini temin etmelisiniz, okuyacak bir kişi sizin yazdığınız dilekçeyi okuduğunda dilekçenin hangi konuda verildiğini sadece başlığı okuyarak anlayabilmeli ve dilekçenin tamamını okuduğunda bu dilekçeyi neden yazdığınızı , talebinizi ve açıklamalarınızı anlayabilmelidir.

Genel olarak ilk pragrafta durum hakkında bilgi , ikinci ve diğer paragraflarda açıklamalar ve gerekçeler ve son paragrafta istem yer almaktadır. Yazılacak cümlelerde tüm dilekçelerde olduğu gibi saygılı bir üslup kullanılmalı ve herhangi bir yasaya göre suç unsuru olabilecek ifadelere yer verilmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı yani Cumhurbaşkanlığı makamına dilekçe yazıldığı unutulmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dilekçe Örneği		Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
		İletişim Başkanlığı
		Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

	
	Konu : DİLEKÇENİZİN KONUSUNU KISACA TEK BİR CÜMLE OLARAK YAZINIZ. 

	
BU BİLGİLENDİRME NOTLARINI SİLEREK DİLEKÇENİZİ BU ALANA ..........................DİLEKÇE METNİ....................... YAZAN ALANA YAZINIZ. 
SAYGILI , ANLAŞILIR , UZUN OLMAYAN , NET İFADELER İLE DİLEKÇENİZİ YAZINIZ. EN ÇOK 3 4 PARAGRAF VE EN ÇOK 1 SAYFAYA SIĞACAK BİÇİMDE KALEME ALINIZ. 15 KELİMEDEN UZUN CÜMLELER, 8/10 CÜMLEDEN UZUN PARAGRAFLAR KULLANMAYINIZ.
SON PARAGRAF İSTEMİNİZİ İÇERMELİDİR. SON KISMINDAKİ TARİH İSİM SOYİSİM VE İMZA UNUTULMAMALIDIR. 
SOL KISIMDAKİ KİŞİSEL BİLGİLER UNUTULMAMALIDIR. EKLER EN SONA EK : BAŞLIĞINA TEK TEK YAZILMALIDIR.
TÜM DİLEKÇELERİN İSTEM PARAGRAFI YADA CÜMLESİ SAYGILARIM İLE ARZ EDERİM GİBİ BİR İFADE İLE BİTİRİLMELİDİR. 
	.........................................DİLEKÇE METNİ .............................................	.........................................DİLEKÇE METNİ .............................................	.........................................DİLEKÇE METNİ .............................................	.........................................DİLEKÇE METNİ .............................................	.........................................DİLEKÇE METNİ .............................................	.........................................DİLEKÇE METNİ .............................................	.........................................DİLEKÇE METNİ .............................................	


İsim Soyisim : 
Tckimlik No:
İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta : 

								Tarih :
								İsim Soyisim : 
								İmza : 

Ekler : 
Scroll to Top