Veli İzinli Devamsızlık Dilekçesi

Devam Zorunluğu nedir ?

İlkokul Ortaokul Lise ve dengi okullarda devam zorunluluğu bulunmaktadır, özel koşulları olan öğrenciler harici tüm öğrencilerin derslere okul binalarında katılmaları, okulda girecekleri sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Bu ders notları daha sonra mezuniyet not ortalama hesaplamalarında kullanılarak resmi mezuniyet notları ortaya çıkmaktadır.

Devamsızlık Nasıl Hesaplanır ?

Öğrencinin okula gitmediği ders yada gün için ayrı hesaplamalar ile derse devamsızlık ve okula devamsızlık durumları hesaplanmaktadır. Tam ders gününün belirli bir kısmına katılmadığında bu ders devamsızlıkları tam gün hesabına çevrilerek genellikle devamsızlık hesaplaması yapılır, devamsızlık hesaplamaları tam gün hesabı ile yapılır ve ondalıklı kısımlar dikkate alınmaz.

Milli Eğitim müfredatına göre devamsızlık sınırını geçen öğrencilerin sınıf geçme problemi yaşaması muhtemeldir, bu sebeple sağlık problemleri yada doktor kontrolleri sebebi ile devamsızlık yapılacak öğrencilerin sağlık kuruluşundan bir rapor yada muayene olduğuna dair yazı alması ilgili günün devamsızlık olarak değerlendirilmemesi için anlamlı olmaktadır.

Ayrıca uzun süreli sağlık sorunları bulunan öğrencilerin sınıfta kalmasının engellenmesi adına telafi sınavları telafi ödevleri gibi çözümler ile öğrencinin azami şekilde faydası gözetilerek başarı göstermesinin önü açılmaktadır. Öğrencinin ev çalışmaları , çevrimiçi eğitim , fark dersleri , kişisel çalışma , EBA gibi kanallar ile taviye ederek yeterli bilgi seviyesine çıkması hedeflenir ve yine okul ve öğretmen gözetiminde sınavlar yapılarak yeterli başarılı olarak dersi geçebilir olduğu belirlenir. Bu sayede sağlık koşulları sebebi ile ders kaybı yada yıl kaybı yaşamaması için her imkan sonuna kadar kullanılır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi devamsızlık derse yada eğitim gününe katılmama anlamına gelmektedir. Devamsızlık birçok şekilde olabilmektedir genel olarak sağlık sorunları , veli bilgisi ve talebine bağlı izinli devamsızlık veya öğrencinin kendi isteği ile okula yada derse gelmemesi. Sağlık durumunu yukarıda izah etmiştik.

Kendi isteği ile devamsızlık nedir ?

Öğrencinin kendi isteği ile okula devamsızlık yapması birden çok sebep ile olabilir, bunlar ders çalışmak yada başka sosyal aktivitelere zaman ayırmak olarak toplarlanabilir. Öğrencilerimiz malesef sınav maratonuna hazırlanan birer koşucu gibi imtahandan imtahana koştukları için test tekliklerini ve pratiklerini iletletebilmek için bilerek isteyerek belirli derslere daha çok çalışabilmek için belirli derslere devamsızlık yapmayı tercih edebilirler. Kendi başarıları için bunu yapma hakları tabiki bulunmaktadır, Tüm öğrenciler kendilerine tanınan devamsızlık haklarını kullanmakta özgürdürler. Hatta bir öğrenci sevdiği bir takımın avrupa kupası maçı için ülkemize geldiğinde bir gün okula devamsızlık yaparak o unutulmaz maçı izlemeyi isteyebilir. Öğrenci ders defter kitap başarı sınavdan ibaret değildir, bir birey ve bir insan olarak çok mutlu olacağı anları yaşaması için birkaç derse devam etmemeyi tercih etmesini engellemek çokda yerinde değildir.

Okul ile bağını zayıflatmadan , derslere ilgisini soğutmadan kendi kişisel zevklerine ufak zamanlar ayırması tamamen engellenmesi gereken davranışlar değildir, böyle yapılan çocukların okuldan daha fazla kaçtıkları gözlemlenmektedir.

Veli izini ile devamsızlık yapılabilirmi ?

Öğrencinin velisinin bilgisi izini ve talebi ile izinli devamsızlık yapması da mümkündür, bu günler öğrencinin devamsızlığına dahil edilmektedir fakat ailenin bilgisi ve isteği olması mevzuat açısından önemlidir. Öğrenci velisinin Veli İzinli Devamsızlık Dilekçesi yazarak okul müdüriyetine ulaştırması ile ilgili gün için öğrenciye devamsızlık izini verilmektedir.

Özürlü ve Özürsüz Devamsızlık Nedir ?

Genel mevzuatta öğrencinin özürsüz 10 gün özürlü 20 gün devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Özürsüz devamsızlık veli talebi olmadan öğrencinin makul yazılı bir gerekçe beyanı da olmadan okula gitmediği devamsızlık yaptığı günlerdir. Özürlü devamsızlık ise veli talebi veya sağlık raporu gibi makul bir gerekçe ile devam edilmeyen günlerdir.

Toplam 30 günü aşan devamsızlıklarda sınıf geçememe durumu olabilmektedir. Bu sebeple olağanüstü durumlara hazır olunması açısından devamsızlık hakları dikkatli biçimde tüketilmelidir.

Özel koşullar ve sağlık problemleri sebebi ile resmi belge sunulmak kaydı ile devamsızlık süresi 60 güne kadar makul bulunabilmektedir.

Velilerin sorumlulukları nelerdir ?

Veliler zorunlu eğitim olan ortaöğretime kadar çocukların okula devam etmesini sağlamak ile yükümlüdür. Bu yaşa kadar olan çocuklar herhangi bir işte çalıştırılamaz ve eğitim hakları aileleri tarafından dahi ellerinden alınamaz. Aileler çocuklara eğitim alma imkanı sunmak ile mükelleftir. Bunu sağlamayan aileler hakkında resen soruşturma açılmaktadır.

Çocuğun 18 yaşına gelinceye kadar velayetinin kayyuma atanması ve devlet korumasına alınarak eğitimini sağlanmasına kadar gidebilen önleyici tedbirler ile devletin çocuğun azami menfaatini koruma yükümlülüğü vardır.

Bu sebeple tüm anne babalar boşanmış dahi olsalar çocuklarının eğitim alma haklarının sağlanabilmesi için manevi ve maddi tüm gereklilikleri karşılamak ile yükümlü olduğunun bilincinde olmalıdır. Maddi imkansızlıkları bulunan kişiler yalnız değildir, çocuğunun eğitimini sağlama ile ilgili güçlük çektiğini belirtir dilekçeler ile kaymakamlık yada valiliklere veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracat ederek yardım talep edebilirler. Tüm Türk çocuklarının eğitimi önce devletinin sonra ailesinin sorumluluğundadır, hiçbir bahane sağlıklı bir çocuğun temel eğitim alamamasını açıklayamaz.

Veli İzinli Devamsızlık Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Veli İzinli Devamsızlık Dilekçesi veli tarafından okul müdüriyeti makamına yazılır. Öğrenci Kimlik bilgileri sınıfı şubesi gibi eğitim bilgileri sunularak başlanan dilekçede izin talebinin süresi ve gerekçesi anlaşılır ve makul bir gerekçe olarak müdüriyet makamına sunulur.

Okul müdüriyeti makul gerekçeleri , sınav vb durumu yok ise kabul ederek öğrencinin özürlü devamsızlık süresine işleyerek izinli sayılmasını onaylar. Herhangi bir onay yazısı genellikle sunulmamaktadır, fakat izinli olarak okula devamsızlık yaptığını belgelemesinin istenmesi durumunda dilekçe içerisinde okul müdüriyetinden bir izin yazısı talep edilmesi gerekmektedir. Müdüriyet bu yazıyı düzenleyerek sağlayacaktır.

Veli İzinli Devamsızlık Dilekçesi Örneğini aşağıda sizinle paylaşıyoruz dilekçemizde öğrencinin Yıldız masatenisi milli takım kampına katılmak üzere 3 gün antalyaya gitmesi sebebi ile ailenin bilgisi ve izini dahilinde özürlü devamsızlık yapacağına dair Veli İzinli Devamsızlık Dilekçesi sunulmaktadır. Siz de bu örnekteki gibi bir dilekçe yazarak okul müdüriyet makamına sunabilirsiniz.

Veli tarafından imzalanan dilekçelerin öğrenci tarafından okula sunulması makul karşılanmaktadır, dilekçe teslim etmek için okula veli genellikle davet edilmemektedir, fakat dilekçenin gerçekliğini teyit etmek için ilgili müdür yardımcısı veya müdür veliler ile iletişim kurmayı tercih edebilmektedir.

Veli İzinli Devamsızlık Dilekçesi ile öğrenci devamsızlık sorunu yaşar duruma gelecekse öğrenci velisi kesinlikle haberdar edilmektedir.

Veli İzinli Devamsızlık Dilekçesi

Aşağıda iki ayrı örnek veli izinli okula devamsızlık dilekçesi örneği yer almaktadır, her iki dilekçe örneğini de inceleyebilir ve word yada pdf dosya türlerinde dilekçe indirme işlemi yapabilirsiniz.

Kendi durumunuza en yakın ve kolay biçimde düzenleyeceğiniz dilekçeyi tercih ederek kendi ve evladınızın kişisel bilgileri ile düzenleyip eğitim kurumuna sununuz.

Kıymetli öğrencilerimize sağlık , başarı ve zihin açıklığı dileriz.
	................................ Lisesi Müdürlüğüne

	Dilekçe Konusu : Öğrencinin devamsızlık izini isteminin sunulmasından ibarettir.	Öğrenci Adı Soyadı : 

	Öğrenci Numarası : 

	Tc Kimlik Numarası :

	Bölümü : 
	
	Sınıfı ve Şubesi : 

	İzin İsteği Sebebi : Milli Takım Kampı

	İzin Tarihleri ve Süresi : ............... Başlangıç / ............... Bitiş / ........ Eğitim Günü


	Yukarıda kişisel bilgileri ve eğitim bilgilerini sunmuş olduğum öğrencinizin velisiyim. Oğlum EfelerSpor klübünde masatenisi oynamaktadır ve lisanslı sporcu olmuştur. Milli Takım antrönörünün talebi üzerine düzenlenecek olan Yıldız Milli Masa Tenisi Sporcusu Seçmeleri ve Eğitim Kampına katılmak üzere Antalya ili Kemer ilçesindeki etklinliğe katılması tarafımca uygun görülmüştür. Davet mektubu dilekçe ekinde bilginize sunulmuştur.

	..................... ile ................... tarihleri arasında yukarıda belirttiğimiz sebep ile okula devam etmeyeceğini bilgilerinize sunar, izinli sayılması için gereğini ve izinli olduğunu gösterir resmi belgenin düzenlenerek teslimi için gereğini saygılarımla arz ederim.


								Tarih: 

								İsim Soyisim : 

								İmza

Velinin Adı Soyadı :
Velinin Yakınlığı : 
Sabit Telefon Numarası :
Cep Telefonu Numarası : 
İkamet Adresi :Ek : Milli Takım seçme ve eğitim kampına davet mektubu. (1 Sayfa)

Yukarıda belirtilen milli takım kampı örneğine ek olarak ailevi sebepler ile okula devam etmemesi uygun görülen öğrenciler için aşağıda boş şablon veli izinli devamsızlık talebi dilekçesi de yine word ve pdf dosya türlerinde bilgilerinize sunulmuştur.		........................................... İlkokulu / Ortaokulu / Lisesi Müdürlüğüne 


	Dilekçe Konusu : Veli izinli devamsızlık isteminin sunulmasından ibarettir.

	

	Aşağıda kişisel bilgilerini sunmuş olduğum öğrencinizin velisiyim. Ailevi nedenler ile ............... / ................ tarihleri arasında ... gün okula gelemeyeceğini bilgilerinize saygı ile sunar gereğini saygılarım ile arz ederim.

							
Tc Kimlik No :

Öğrenci No :

İsim Soyisim :

Bölümü : 

Sınıf / Şube : 

Sınıf Öğretmeni / Sorumlu Öğretmen : 

Devamsızlık Başlangıç Günü : 	/	/

Devamsızlık Bitiş Günü : 	/	/	

Devamsızlık Günleri : Toplam ........ Gün.

Veli Telefon Numarası : 

Veli Cep Telefonu Numarası : 

Veli Eposta Adresi  :

								Tarih :
								İsim Soyisim :
								İmza :


Aşağıda yer alan örnek şablon devamsızlık dilekçelerini de indirerek kendi ihtiyacınıza göre düzenleme yaparak okula sunabilirsiniz.

Exit mobile version