TİTCK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Dilekçe Örneği

TİTCK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Dilekçe Örneği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan ve kamu adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde tıbbi ilaç ve tıbbi cihaz üretim dağıtım satış tüketim ve kullanımı ile ilgili tüm izin onay ve uygunluk gibi uygulama esaslarını oluşturan uygulayan ve denetleyen kurumdur.

Toplum sağlığı için Kamu adına izin ve denetleme vazifesini üstlenen TİTCK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bir kamu kurumudur. Yerleşkesi Ankaradadır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Adresi : Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 218 30 00

Faks Numarası : +90 312 218 34 60

İletişim Numarası : 444 46 80

Kep Adresi : titck@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.titck.gov.tr/

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna dilekçe nasıl yazılır ?

TİTCK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bir kamu kurumudur bu sebeple yazılacak dilekçelerin Türkçe dili ile yazılması , yalnızca Türkçe Latin harfleri kullanılması ve dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması ve sunulması gerekmektedir.

Türkçe dışında bir dil ve Türkçe latin harfleri dışında karakterler ile yazılan dilekçeler işlem görmez. Yabancı dildeki tüm belgelerin Türkçe tercümeleri de belge eklerinde sunulmalıdır.

Yazılacak dilekçeler A4 beyaz çizgisiz kağıtlar kullanılarak düzenlenmelidir, yazı rengi siyahtır , makul boyutlarda genel kullanımdaki fontlar kullanılarak yazım yapılabilir. Yazılı mevzuatta yer almasa da kuruma elyazısı dilekçe sunulması tavsiye edilmez.

Genel alışkanlık gereği dilekçe ve tüm ekli belgelerin , kalıcı cd ve dvd medya ile dilekçe ekinde de sunulması faydalı olabilir.

Dilekçe kurum yönetim makamına hitap ile başlamalıdır. Dilekçe konusu yazılması önerilir, dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile ifade edilmesidir.

Belge no ve Evrak Kayıt no tercihe bağlıdır, belge no sizin kurumunuzda belge takip sisteminiz varsa kendi iç denetiminizde kurumunuzun düzenlediği belgenin takip numarasını , evrak kayıt no ise TİTCK tarafından kullanılan takip numarasını ifade eder. Kendi belge numaranızı yazmanız, evrak kayıt no bilgisini kurumun yazabilmesi için boş bırakmanız genel alışkanlığa uygundur.

Sonraki bölüm serbest metin bölümdür, burada makul anlaşılır açık bölümlenmiş paragraflar halinde başvuru sebebinizin izahını , gerekçe ve dayanaklarınızı , başvuru ile ilgili önemli bilgileri , gerekli ise detay bilgileri mevzuat atıfları ve ekli belge atıflarını kaleme aldıktan sonra son paragrafta kuruma sunacağınız taleplerinizi yazmanız makul bir dilekçe oluşturmanız için doğru sıralamadır.

Paragrafları tercihen 5 cümle civarında ve her bir cümleyi 15 kelimeden daha kısa olarak kaleme almanız, daha kolay anlaşılması ve bölümleme açısından tavsiye edilmektedir.

Genel kullanımda olan fontları kullanmanız kurum içerisinde OCR ve tarama teknolojileri ve elektronik arşivleme açısından makul bir yaklaşımdır, 10 puntodan küçük fontlar ve 12 puntodan büyük fontlar kullanılmamalıdır. Genel kullanımda olan fontlar kullanılmalıdır , okuması zor elyazısı benzeri veya yeni nesil fontlar kullanılmamalıdır. Tüm fontlar en az 20 yıldır bilişim sektöründe gelenekselleşmiş ve her çeşit ücretli ücretsiz ofis uygulamasında kullanılmakta olan fontlar olmalıdır.

Eklenecek dijital dosyaların tamamı genel olarak kullanılan ofis belgelerinin ön tanımlı olarak kullandığı dosya türleri ve uzantılarda olmalıdır, çalıştırılabilir dosya ve program gönderilmemelidir, yalnızca belge dosyaları iletilmelidir. Tüm dijital materyaller virüs kontrolü yapılarak sunulmalıdır.

Elektronik belgeler belirli mevzuatlarda elektronik imzalı olarak sunulmak durumunda olabilir, literatür ve mevzuat taraması yapılmalıdır.

Ruhsat ve izin başvurularında mevzuat ve literatür ile çelişen başvurular hiçbir şekilde netice alamazlar. Belirli başvuruların mesul müdür, Tıp Doktoru , eczacı mesleği mensubu , kimyager kişiler tarafından yapılması zorunlulukları da mevzuatta yer almaktadır. Başvurunuz ile ilgili mevzuat ve literatür taraması yapmanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve başvuruların doğru ve yetkin kişiler tarafından yapılması zorunluluğunu unutmayınız.

Dilekçeler tarih , sunan kişi yada kurumun ünvanı , ıslak imza ve gerekli ise kaşe yada mühür ile resmiyet kazanmaktadır. Dilekçeler şahsen veya yetkili temsilciler tarafından sunulmalıdır.

Temsilen dilekçe sunulabilmesi şartlara bağlıdır tüzel kişileri yasal yetkilileri , 18 yaşından küçükleri velileri , vasi kayyım temsilci atanan kişileri temsilcileri , vefat eden kişileri 1. derece yakınları temsil ederek dilekçe sunabilir, ayrıca kurum adı ve yetki tanımı belirtilmiş vekaletnameler ile vekiller de temsilen başvuru yapabilir. Temsil yetkisini gösterir Türkçe resmi belge aslı beyan edilmeli ve fotokopisi dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılacak başvuruların kurumun görev konusunda olması gerekmektedir ve ayrıca başvuru konusu ile alakalı tıp eczacılık halk sağlığı bilimi literatür ve kurum mevzuatları , sağlık mevzuatları , alakalı sair tüm mevzuat ile uygunluk taşıması zorunludur. Kurumun görev konusu dışında ve mevzuatın herhangi biri ile çelişen başvurular netice almazlar.

TİTCK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda hazır şablon bir Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Dilekçesi yer almaktadır. İhtiyacınıza göre yukarıda izah olunan açıklamaları da dikkate alarak , gerekli mevzuat araştırmasını tam ve eksiksiz yaptıktan ve tüm sorumluluğun tarafınızda olduğunun farkında olarak düzenleyeceğiniz dilekçenizi kuruma şahsen başvuru yaparak sunabilirsiniz.

Aşağıda metin olarak paylaşılan dilekçenin hemen altında word ve pdf dosya türlerinde bilgisayarınıza indirebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz dilekçeler paylaşılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına


 

Dilekçe Konusu : 

	Yukarıda izah olunan istemlerimizin kurumunuzca değerlendirmesini saygı ile talep eder,  gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


							Tarih :
	
							Ünvan :

							Kaşe İmza : 

EKLER :
1-
2-
3-
4-

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Edevlet sistemi üzerinden sunulan TİTCK Elektronik Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemine (EBS-ESY) Giriş sayfası erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-titck

Exit mobile version