Tez Danışmanı Değişikliği Talebi Dilekçe Örneği

Tez Danışmanı Nedir?

Enstitü anabilim dalı başkanlığı ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı saptar ve bunu ilgili Enstitüye önerir. Önerilen akademisyen tez yazma aşamasında olan öğrencinin danışmanı görevini üstlenir.

Ayrıca ‘’Tez Konusu Değiştirme Dilekçe Örneği’’ başlıklı yazımızdan dilekçe örneğinin yanı sıra tez ve tez süreci ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz

Öğrenci ile Tez Danışmanı Arasındaki İletişim Süreci Nasıldır?

Tez yazma sürecinde danışman, neyin nasıl yapılacağına dair var olan bilgi birikimi ile öğrencinin yapacağı araştırmaya katkıda bulunur. Danışman ve öğrenci süreç boyunca araştırma ile ilgili birçok kararı birlikte alacaklardır. Danışmanın ve öğrencilerin birbirlerine karşı sorumlulukları ve beklentileri olacaktır. Bu beklentilere karşılık danışmanın teze yapacağı katkılara ithafen öğrenci de mümkün mertebe özgün fikirleri ile çalışmalarını sürdürmelidir.

Tez Danışmanımı Ne Zaman Belirlemeliyim?

Öğrencilerin tez danışmanları ders aşamasında belirlenebileceği gibi, ders aşamasından sonraki süreçte de belirlenebilir. Kimi üniversitelerde tez danışmanının belirlenmesinde öğrenciye veya danışmana tercih hakkı verilirken kimi üniversitelerde ise bu durum ilgili anabilim dalı başkanlıklarının inisiyatifindedir. Hatta bazı okullarda danışman ataması rastgele yapılmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanları Yılın Hangi Zamanlarında Duyurulur?

İlgili programlara öğrenci alım ilanları genelde Aralık ayı sonu ve Ağustos ayının başından itibaren ilgili üniversitenin ilgili enstitüsünün web sayfasında sayfasında duyurulur.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından öğretim üyelerinin belirli sayıda tez danışmanlığı yapabilmesine yönelik bir düzenleme 2019 yılında yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan en önemli düzenlemelerden biri lisansüstü program kontenjanlarının tespit edilmesi ile ilgili oldu. Değişiklik yapılmadan önce lisansüstü program kontenjanları, üniversiteler tarafından herhangi bir koşula bağlı olmaksızın belirlenirken düzenlemenin ardından tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14 öğrenci, tezsiz yüksek lisans programları için ise en fazla 16 öğrenci olacak şekilde yapılandırıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler, 2020-2021 akademik yılından itibaren uygulanacaktır.

İlgili düzenlemenin diğer ayrıntıları için Anadolu Ajansı’nın internet sayfasına göz atabilirsiniz.

Tez Danışmanı Değişikliği Talebi Dilekçe Örneği:

            ...............Üniversitesi
        ...............Anabilim Dalı Başkanlığı’na


Öğrenci No
Ad Soyad
Anabilim Dalı
Program Adı
Program Türü
Gerekçe: ............................................
.....................................................

   Yukarıda belirtilen gerekçe nedeniyle danışman değişikliği talebinde bulunmak istiyorum. Bu hususta;
   
   Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                            Tarih
Öğrenci İmza
                         Danışman Ad Soyad
                             İmza
Exit mobile version