Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği Mesleki Yeterlilik Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Mesleki Yeterlilik Kurumu kısaca MYK Türkiyede çalışma hayatına dahil olan nitelikli iş gücünü oluşturan profesyonel kişilerin mesleki yeterliliklerini belgelemek amacı ile kurulmuş bir kamu kurumudur.

MYK temel görevi Türkiyedeki işgücünü oluşturan meslekleri ve bu mesleklerin standartlarını belirlemek , bu meslek standartlarına uygun denetim ve yeterlilik belgelemeleri mevzuatlarını oluşturmak , mesleki belgeleme kuruluşlarını ve yeterliliklerini denetleyerek mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetlerinin yurt çapında erişilebilir hale gelmesini sağlamak , ulusal mesleki yeterliliklerin dünyada tanınırlığını sağlayabilecek uluslararası ilişkileri yürütmek olarak değerlendirilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği yazının devamında metin olarak , word ve pdf dosyası olarak indir ilebilir olarak sunulmuştur.

Ulusal Meslek Standartları

Bir mesleğin icra edilebilmesi için gerekli asgari yeterli bilgi veceri tavır ve tutumlararın neler olduğunun belirlenmesi ile Ulusal Meslek Standartları oluşturulur.

Yani bir profesyonel kişinin bir mesleği icra edebilmesi için hangi bilgi becerilere sahip olması ve mesleğini icra ederken iş çevresi ile profesyonel hayatta ilişkilerini sürdürebilecek tavır ve tutuma sahip olmasının değerlendirilmesi ile ilgili meslek standartlarını karşılar yeterliliğinin gözlemlenmesi denilebilir.

Ulusal Yeterlilikler

Ulusal Yeterlilikler belirlenen ulusal meslek standartlarının belirli profesyonel meslekler başlıklarında değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi anlamına gelmektedir.

Ulusal Yeterlilikler Sektörlere göre profesyonellerin bilgi ve beceri seviyelerine göre farklı Seviyelerde olabilmektedir genel olarak bu yeterlilikler akademik eğitim seviyesine benzer sınıflandırmalar ile 6 Seviyeye ayrılmıştır, Bu seviyelendirme standartları uluslararası karşılıklarına denk gelebilmektedir.

Genel olarak Ulusal Yeterlilikler Bilişim Teknolojileri , Toplumsal ve Kişisel Hizmetler , Otomotiv , İnşaat , Ağaç İşleri Kağıt ve Kağıt Ürünleri , Ulaştırma Lojistik ve Haberlerşme , Metal Sanayi , İş ve Yönetim , Adalet ve Güvenlik , Çevre , Tekstil Hazır Giyim ve Deri , Elektrik ve Elektronik , Turizm , Konaklama , Yiyecek İçecek Hizmetleri , Enerji ,Gıda , Toplumsal ve Kişisel Hizmetler , Cam Çimento ve Toprak , Makine , Sağlık ve Sosyal Hizmetler , Ticaret ,Kimya Petrol Lastik ve Plastik , Madencilik , Medya İletişim Yayıncılık Sektörleri için belirlenen Ulusal Yeterlilikler dir.

Hangi Meslekler için Mesleki Yeterlilik Belgesi Verilmektedir ?

5544 Nolu MYK Kanununda da belirtildiği gibi Tıp Doktorluğu , Diş Hekimliği , Hemşirelik , Ebelik , Tıbbi Teknikerlik , Eczacılık , Veterinerlik , Mühendislik , Mimarlık , Hukuk , Öğretmenlik gibi belirli bir Akademik Lisans Eğitiminin başarı ile tamamlanması ile hak edilen meslekler dışında kalan mesleki eğitim ile kazanılabilen ve bir akademik eğitim şartı bulunmayan tüm meslekler için Mesleki Yeterlilik Belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilebilecektir.

Ülkemizde tanımlanan ve yeterlilik sınavları yapılabilen meslekler sektör ihtiyaçları doğrultusunda belirlenerek adayların erişimine ve başvurularına açılmaktadır.

Onaylanmış ulusal yeterliliklere Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Portalı üzerinden erişebilirsiniz : https://portal.myk.gov.tr/

Bu sayfadan ulusal yeterlilik araması yapabilirsiniz ve Bu yeterliliklerin gerekliliklerine erişebilir, Sınav değerlendirmesi yapabilme yeterliliğine sahip belgendirme kuruluşları bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Merkez Adresi :

Balgat Mahallesi 1420. Sokak Numara 12 ÇANKAYA / ANKARA

Telefon: +90 312 458 20 00

E-Posta Adresi : myk@myk.gov.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr

Web Sitesi : https://www.myk.gov.tr/

Mesleki Yeterlilik Kurumuna Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kamu kurumudur, bu sebeple yazılacak dilekçelerin Türkçe olarak yazılması , resmi dilekçe yazımı kurallarına ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir.

Ayrıca MYK yapılacak başvuruların yalnızca kurum görevleri konusunda olması ve mevzuata uygun talepler içeriyor olması gerekmektedir, MYK görev konusu dışında yazılan dilekçelerin yada mevzuata uygun olmayan talepler içeren dilekçelerin işlem görme ihtimali yoktur.

Genel olarak Kuruma yada Belgelendirme Kuruluşlarına mı başvuru yapılması gerektiği konusunda hatalar yapılabilmektedir. MYK ulusal meslek standartlarını , ulusal yeterlilikleri , mevzuat oluşturma belgelendirme süreçlerinin belirlenmesi ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve ulusal belgelendirme hizmetlerinin denetim ve idaresini yapmakta ve kazanılan belgelerin tescil işlemlerini sağlamaktadır.

Kuruma yalnızca bu yönetimsel ve idari konularda yazılı müracat yapılması önerilmektedir. Belgelendirme sınavı ve belgelendirme işlemleri ile ilgili yetkilendirilmiş Belgeleme kuruluşlarına müracat edilmesi gerekmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse MYK dilekçe yazılırken öncelikle hitap makamı yazılmalıdır, “Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına” uygun bir hitap makamıdır. Daha sonra yazıma dilekçe konusu ile devam edilmelidir, burada dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile ifade edilmesi yeterlidir, Örneğin “…………………… konusundaki istemimin sunulmasından ibarettir” yeterli bir dilekçe konusudur.

Sonraki bölüm serbest metin bölümüdür, burada kuruma sunulacak istemlerin ifade edilmesi gerekmektedir. Sunulabilecek istemler mevzuat ile sınırlıdır ve sayısız talep sunulabilmektedir, bu sebeple taleplerin anlaşılabilir olması açısından öncelikle neden yazılı başvuru yapıldığının anlaşılabilmesi adına bir genel açıklama bölümü , daha sonra sunulması gereken bilgilerin sunulması, neden başvuru yapıldığının izah edilmesi ve taleplerin sunulması makul ve doğru bir sıralamadır.

Bu sebeple paragraflara ayrılmış bir metin olarak hazırlarken sırası ile genel açıklamalar , bilgiler , gerekçeler ve başvurunun izahı ve en sonda da taleplerin sunulması makuldür, her başlık bir paragraf olarak ayrılarak yazılırsa anlamlı ve makul bir dilekçe yazılmış olur.

Dilekçelerin başvuru yapan kişi tarafından ıslak imzali olarak kuruma şahsen sunulması gerekmektedir, Bazı genel başvuru türlerinin kuruma PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi de mümkündür, başvuru yapmadan önce kurum ile iletişime geçerek başvurunun posta yolu ile yapılabileceğinden emin olarak dilekçenizi posta yolu ile de gönderebilirsiniz.

Bir başka kişi adına dilekçe ile başvuru yapılması için belirli şartlar vardır, 18 yaşından küçükler için velileri , Vasi Kayyım veya kanuni temsilci ataması yapılmış kişiler için temsilcileri , Tüm kurum kuruluş ve tüzel kişiler için yasal temsilcileri başvuru yapabilirler, bunun dışında kalan durumlar için vekaletname yada temsil yetkisini gösterir resmi belge ile başvuru yapılması zorunludur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda iki adet Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği bulunmaktadır, birinci dilekçe kayıp zayi olan Mesleki Yeterlilik Belgesi nin tekrar düzenlenmesi talebini kuruma sunan bir dilekçe ve ikincisi ise boş şablon bir dilekçedir, Dilekçe örneği ni dikkate alarak kendi taleplerinizi sunan dilekçeyi boş şablon dilekçeyi düzenleyerek oluşturabilir ve kuruma yazılı müracat yapabilirsiniz.
		Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu BaşkanlığınaDilekçe Konusu : Zayi olan Mesleki Yeterlilik Belgemin yeniden düzenlenmesi talebimin sunulmasından ibarettir.


	Kurumunuzca belirlenmiş olan aşağıda bilgilerini saygı ile sunmuş olduğum Mesleki Yeterlilik Belgem kayıp/zayi olmuştur. Mesleğimi icra edebileceğim iş başvurularını yaparken ve mesleğimi icra ederken belgeleri beyan etme zorunluluğum bulunmaktadır. 

	Belgenin bulunabileceği tüm yerler kontrol edilmiş olup herhangi bir yerden bulunma şansı olmadığı kesinleştiği için kurumunuza yazılı müracat ederek tekrar belge düzenlenmesini talep etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Yeniden belge düzenleme için mevzuatta yer alan belge yenileme ücretinin tarafımca ödendiğini gösterir dekont dilekçe ekinde saygı ile sunulmuştur.

	Aşağıda bilgilerini sunmuş olduğum Mesleki Yeterlilik Belgemin yeniden düzenlenerek tarafıma teslim edilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tc Kimlik No : 

İsim Soyisim : 

Mesleki Yeterlilik Belge No  :

Belge Alım Tarihi : 

Belge Geçerlilik Tarihi : 

Belgelendirme Kuruluşu : 

Yeterlilik Kodu : 

Yeterlilik Adı : 

İkamet Adresi :

Telefon  :

Eposta Adresi : 

						Tarih : 
						İsim Soyisim :
						İmza :


		Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu BaşkanlığınaDilekçe Konusu : 


	
Tc Kimlik No : 

İsim Soyisim : 

Mesleki Yeterlilik Belge No  :

Belge Alım Tarihi : 

Belge Geçerlilik Tarihi : 

Belgelendirme Kuruluşu : 

Yeterlilik Kodu : 

Yeterlilik Adı : 

İkamet Adresi :

Telefon  :

Eposta Adresi : 

						Tarih : 
						İsim Soyisim :
						İmza :

Exit mobile version