İstinat Duvarı Talep Dilekçesi

İstinat Duvarı Nedir? İstinat Duvarı Ne İşe Yarar?

1. Yol kenarlarında, dere kenarlarında ve meyilli arazide toprağın kaymasını veya suyun zemini aşındırmasını önlemek amacı ile yapılan duvarlara istinat veya dayanak duvarları denir.

2. Tabii zeminler ile toprak, kum, çakıl gibi malzemelerden oluşan dolgu zeminler, eğer farklı kottaki iki düzey arasında düşey bir düzlem halinde ise dengede duramaz ve göçerler.

3. Göçmeyi önlemek için ya şev ya da bir istinat duvarı yapılır. İstinat duvarları adı verilen bu yapılar, yanal itki kuvvetlerini kendi ağırlıklarıyla taşırlar.

4. İstinat duvarlarının atmosferle temas halindeki yüzüne duvar önü, zeminle temas halindeki yüzüne duvar arkası denir.

5. İstinat duvarı, yatay hareketlere karşı yeterli mesnet teşkil edecek bir taban ve buna ankastre bir gövdeden oluşur.

6. Tabanın ön tarafındaki alt uca topuk adi verilir. İstinat duvarı tipi, yüksekliğe bağlı olarak ekonomik mukayese ile seçilir.

7. Genel olarak 3,5-4 m yüksekliğe kadar kagir veya beton, daha fazla yükseklikler için betonarme istinat duvarları yapılır.

8. İstinat duvarının, tekil temellere benzer temeli ve buna ankastre konsol olan bir gövdesi vardır.

9. Bu tip istinat duvarları yaklaşık 8 m yüksekliğe kadar yapılabilir.

İstinat Duvarları Çeşitleri

1. Ağır (Masif) İstinat Duvarları

2. Betonarme İstinat Duvarları

3. Prefabrike İstinat Duvarları

İstinat Duvarları Nerelerde Kullanılır?

1. Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini tabi şev açısından daha dik açıyla tutmak,

2. Göçme ihtimali olan zeminlerin kaymasını engellemek,

3. Bina bodrum duvarlarını oluşturmak,

4. Kıyı erozyonu önlemek veya taşkınlardan korunması,

5. Kanal ve eklüzler

6. Köprülerde kenar ayak görevi yapmak,

7. Derin kazılarda,

8. Yol güzergahında şev düzenlemesi yapılırken kullanmak,

9. Stabilize ve kömür deposu kullanmak,

10. Dolgu ve yarma gerektiren yollarda,

11. Yamaç yollarında kullanılmaktadır.

İstinat Duvarı Ne İçin Yapılır?

İstinat duvarı, farklı kotlardaki doğal veya dolgu zeminlerin, daha dik durmasını sağlamak veya göçmesini engellemek amacıyla inşa edilen dayanma rijit yapılarıdır.

İstinat Duvarı Nasıl Yapılır?

İstinat duvarları, gövde ve temel kısmı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Gövde kısmının arka bölümünde drenaj için kırmataş/stabilize dolgu ve gövde kısmı ile temel kısmının birleştiği bölgede suyun tahliye edilmesi için drenaj borusu ve barbakanlar teşkil edilir. Kırmataş/Stabilize dolgu ile doğal zemin arasında da dolgu malzemesi yer almaktadır.

İstinat Duvarı Nasıl Projelendirilir?

1. Duvar arkası tabii zemini veya dolgusunun cinsi ve özellikleri tespit edilir.

2. Duvar tipi seçilir ve ilk boyutları tayin edilir.

3. Duvara tesir eden kuvvetler hesaplanır.

4. Statik analizleri yapılır.

5. Statik betonarme hesapları yapılır (betonarme duvarlarda).

İstinat Duvarlarının Yapımında Uygulanacak Hususlar?

Esasen istinat duvarı belediyenin sorumluluğundadır ve istinat duvarında uygulanması gereken hususlar şunlardır:

1. Kullanılacak malzemeler dış etkenlere karşı dayanıklı olmalıdır.

2. İstinat duvarının zemine oturma durumu ve arkasındaki toprağın itme gücü dikkate alınarak parçalı veya kademeli yapılmalı, 8-20 m aralıkla dilatasyon derzi bırakılmalıdır.

3. Zemin etüdü yapılarak kullanılacak malzeme ve duvar tipi seçilmelidir.

4. Duvar temeli donma seviyesinin altına indirilmelidir.

5. İstinat duvarı kagir yığma blok olarak inşa edildiğinde üzerine betonarme hatıl veya harpuşta konulmalıdır.

6. Kayalık veya meyilli arazide duvar kademeli olarak yapılmalıdır.

7. Zeminde bulunan veya istinat duvarı arkasında birikebilecek suyun, duvarı itmemesi veya yıkmaması için duvarda barbakan denilen delikler bırakılmalıdır.

8. Kagir malzemelerle yapılan istinat duvarı yükseklikleri 1-1,5 m, beton ağırlıklı olursa 3-8 m kadar alınır.

İstinat Duvarı Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İstinat duvarı, farklı kotlardaki doğal veya dolgu zeminlerin, daha dik durmasını sağlamak veya göçmesini engellemek amacıyla yapılmaktadır. Belediye sorumluluğundaki istinat duvarı talebiniz için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi duvar talep ettiğiniz bölgenin bağlı olduğu belediyeye teslim ediniz.

İstinat Duvarı Talebi Dilekçe Örneği:

         .............. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
             Fen İşleri Müdürlüğü   ............. Mahallesi .............. Sokağımızın ihtiyacı olan istinat duvarının yapılmasını saygılarımla arz ederim. 


                                 Tarih
                               Ad Soyad
                                 İmza

Adres     :
T.C. Kimlik No:
Cep Tel    :

Ekler:
1) Tapu

Görsel: Kızılcahamam Belediyesi

Exit mobile version