Çalışma İzin Belgesi Dilekçe Örneği

Çalışma İzin Belgesi Nedir ? Kimler çalışma izin belgesi alabilirler ?

Covid-19 pandemisi sebebi ile yaşanan yoğun bulaşma sebebi ile yayılma hızını düşürmek , sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak ve diğer toplum menfaatleri düşünülerek Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı çok yerinde bir karar alarak haftaiçi akşam 21:00 sabah 05:00 ve haftasonu 24 saat sokağa çıkma kısıtlaması getirmiştir. Kısıtlamanın mantığı çok net olarak insanların konutlarında güven altında kalması ve yalnızca zorunlu hizmet kollarında çalışanların görevlerini yerine getirmek için seyahat halinde bulunmasıdır.

Yeni yönetmelik gereği işveren tarafından düzenlenen izin belgelerinin uygulama şartları değişmiştir ve neredeyse tüm çalışanlar için Edevlet üzerinden çalışma izin belgesi düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Kendi durumunuzu mevzuat, mali müşavirinize danışarak ve TC İçişleri Bakanlığı duyurularını değerlendirerek belirleyerek izin belgesi düzenleme işlemi yapınız.

Görevleri sebebi ile kısıtlama saatlerinde dışarı çıkabilecek kişilerin belirlenmesinde SGK kayıtları ve işyerinin valilik makamına yazmış olduğu dilekçe kolluk güçleri tarafından sorulabilmektedir, bu sebeple işyeri yetkililerinin bu dilekçeleri hazırlayarak çalışanların her birine ıslak imzalı olarak vermeleri ve çalışanların da bu belgeleri kısıtlama saatlerinde yanlarında taşımaları gerekmektedir.

Çalışma izin belgesi de bu izin dilekçesine verilen kolay hatırlanır bir isim olarak kullanılmaktadır. Çalışma izin belgesi bulunulan il valiliği makamına yazılmış olan resmi bir dilekçe biçimindedir ve binlerce kişi bu belgeyi taşıdığı için valilik makamına sunulmasına veya yanıtının alınarak taşınmasına gerek yoktur. Kişiler bu dilekçeyi yanlarına alarak gerekli kamu görevlileri sordugu zaman göstermek ile mükelletir.

Belgeye ek olarak SGK hizmet dökümünün son çalışılan işyeri bilgilerini belirten sayfasının da çalışan tarafından taşınması gereklidir ve zaman zaman sorulabilmektedir. Bu durumlarda kolluk güçleri çalışanlara yardımcı olmakta ve cep telefonlarından edevlet bağlantısı üzerinden SGK hizmet dökümü beyan etmeleri de yeterli olmaktadır.

Ayrıca yine kolluk güçleri tarafından HES kodu da sorulabilmektedir, bu sebeple çalışanların covid19 aktif hastası veya bulaşma riski olan hasta statüsünde olmamaları gerekmektedir. Yani covid bulaşmamış veya bulaşmışsa da hastalık belirtileri üzerinden en az 15 ile 28 gün geçmiş olması gerekmektedir, zaten HES kodu da bu süre sonrasında bulaşıcılığın bittiğini ve karantina uygulamasının sonlandığını belirtmektedir.

Özetlemek gerekirse çalışma izin belgesi kısıtlama döneminde görevini yapmak üzere kısıtlamadan muaf olan çalışanlar için bir kısıtlamadan muafiyet belgesidir, bu belgenin ıslak imzalı olarak her bir çalışana ayrı ayrı teslim edilmesi gerekemktedir, bu belgeye ek olarak son takvim ayında sigortalı olarak çalıştığı işyerini gösterir SGK hizmet dökümü de çalışanın yanında olmalıdır ve ayrıca çalışan HES kodu bulundurmalı ve bunu beyan edebilmelidir. Ayrıca genel toplum sağlığı kuralları gereği maske ve mesafe uygulamasına da uymaları gerekmektedir.

Kimler dışarı çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaktadır ?

Genel olarak kısıtlama dönemlerinde hizmetlerini kısa süre veya tam gün sürdüren işletme çalışanları , kamu görevlileri ve sağlık personeli bu kısıtlamalardan muaf durumdadır.

Genel başlıklar olarak aşağıda sizlere dışarı çıkma kısıtlamasından muaf olanları ve çalışma izin belgesi taşıması gereken kişileri sizler için özet olarak belirtmekte fayda görüyoruz. Milletvekilleri ve TBMM görevlileri , Tüm devlet kolluk güçleri , Mesaisi olan özel güvenlik görevlileri , Faaliyeti süreklilik gerektiren kamu kurumlarında görevli olan tüm memurlar (havalimanı gümrük hastane huzurevi ibadethane rehabilitasyon merkezi çağrı merkezleri göç idaresi valilik kaymakamlık görevdeki belediye görevlileri tüm sağlık çalışanları) Eczacılar ve Eczane personeli , veteriner hekimler ve tıbbi görevliler, her görevdeki sağlık çalışanları , kan bağışı yapacak kişiler , acil sağlık hizmeti gereksinimi olanlar, covid19 şüphesi ile hastaneye giden kişiler, medikal malzeme üretimi yapan tesis çalışanları, faaliyetini sürdüren üretim imalat inşaat sektörü çalışanları , tarım hayvancılık konusunda taşınması dahil tüm işbirliği iş kollarında görevli işveren veya çalışan olan kimseler, görevde bulunan tüm kargo kurye görevlileri, medya mensupları , akaryakıt istasyonlarındaki her görevli , lastik tamir servisleri , toptan yaş kuru gıda halleri ve toptancıları , ekmek üretmek kaydı ile her çeşit unlu mamul üreticisi ve her işbirliği yapılan iş kolu dahil burada çalışanlar , bakkat market işletmecileri ve tüm personeli , din görevlileri , yakınının cenazesine katılacak kişiler, hasta refakatçileri , Doğalgaz Elektrik Su Telekomünikasyon Internet Erişimi gibi hizmetlerin sürekliliğini sağlamak teknik hizmet sayaç okuma bakım onarım altyapı işleri gibi tüm işlerde çalışanlar ve işbirliği olan kişiler , rafineri petrokimya madencilik lojistik gibi süreklilik arz eden sektörlerdeki her çeşit çalışan, paket servis hizmeti veren tüm gıda sektörü işletme sahipleri ve çalışanları , su bayileri ve çalışanları , gazete yayın dağıtımında çalışanlar ve tüm sektör görevlileri , bedeliye taşeronu hizmet sağlayan ve faaliyette olan tüm işletme çalışanları , toplu taşıma ve servis şöförleri ve yardımcıları , iş sağlığı güvenliği uzmanları , işyeri hekimleri , avukatlar , tüm nöbetçi yargı mensupları , görevde olan her rütbedeki asker jandarma ve korucu , yaşlı ve özel gereksinimi olan kişilere vasi olanlar ve bakım görevlileri , profesyonel müsabakası olan her çeşit lisanslı sporcu ve takım personelleri idareciler ve bu kişilerin hizmetlerini sürdüren her çalışan , veri merkezi gibi telekomünikasyon ve internet hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için görev yapan tekniker mühendis ve her seviye çalışan , yukarıda belirtilen faal kurumların temizlik , yemek vb her çeşit hizmetini yerine getirmek ile yükümlü görevliler. ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacak kişiler ve 1 refakatçi , Resmi sınav görevlileri , Görevleri olan akademisyenler , şehirlerarası yollarda bulunan tesislerdeki görevliler, Avukatlar , Baro görevlileri yukarıda belirttiğimiz sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişilerdir.

Birkaç örnek vermek gerekirse Bir oto yıkama firması kısıtlama döneminde çalışmasına izin verilen bir işletme değildir buradaki işyeri sahibi veya çalışanları için çalışma izin belgesi izin belgesi düzenlenmemelidir düzenlensede resmiyette bir anlamı yoktur ama bir oto lastik tamirhanesi kısıtlama döneminde taşıtların arızalarının giderilmesi için gerekli ve anlamlıdır bu işletme çalışanları için çalışma izin belgesi düzenlenerek görevlerine gelmeleri sağlanabilir. Yalnızca pasta üretimi yapan bir işletme kısıtlamada kapalı olacaktır ve çalışanları kısıtlamaya tabiidir ama ekmek üreten bir fırının çalışanları muaftır, çalışma izin belgesi ile görevlerine gelebilirler.

Çalışma izin belgesindeki temel prensip ilgili kişinin yalnızca görevi için konutundan işyerine kadar ulaşımını sadece işe gelmek görevini yapmak ve eve dönmek için seyahat etmesini ve işini yapması kaydı ile muaf tutulması için izin hakkı vermektedir. Evinden çıkıp serbestçe gezmesi dolaşması için düzenlenen bir belge değildir. Yani evi ve işi kadıköyde olan bir kişi kısıtlamadan muaf bir görevli dahi olsa düzenlenen çalışma izin belgesi ile Bakırköye gezmeye gidemez. Ayrıca çalışma izin belgesi faaliyette olan işyerleri için geçerlidir. Nöbeti olmayan bir eczanenin eczacı dahil çalışma izin belgesi olsa dahi kısıtlamadan muafiyet hakkı yoktur. Muaf olan kişiler görevlerini yerine getirdikleri saatler ve işyerlerine ulaşabilmeleri kaydı ile kısıtlamalardan muaftırlar. Görevleri sona erdikten sonra makul sürede ve en kısa yöntemle konutlarına ulaşmaları beklenmektedir. Bu konuda kolluk güçleri vatandaşlara oldukça esneklik göstermekte ve zorluk çıkarmamaktadır ama bu durumlar da süistimal edilmemelidir.

Çalışma izin belgesi nasıl düzenlenir ?

Çalışma izin belgesi ilgili il valiliği makamına yazılmış resmi bir dilekçedir ve dilekçenin muaf olduğu belirtilen genelge kapsamında hazırlandığı , işyerini , işyeri adresini , çalışan isim soyisim tc nosunu , çalışanın görevini ve muaf olma gerekçesini , çalışma saatlerini , işyeri iletişim bilgilerini içeren resmi bir dilekçe olarak hazırlanmalıdır. İlgili kurum imza yetkilisi tarafından imzalanmalıdır ve her kişi için ayrı bir belge olarak teslim edilmelidir, muaf olan kişi tarafından her zaman beyan edilebilecek şekilde taşınmalıdır.

Aşağıdaki Çalışma İzin Belgesi Dilekçe Örneği belgesini isterseniz kendi bilgisayarınıza kopyala yapıştır yaparak düzenlebilir , isterseniz Çalışma İzin Belgesi Dilekçe Örneği word veya pdf olarak bilgisayarınıza indirip düzenleyebilir, dilerseniz de elyazınız ile boş bir sayfaya yazarak imza altına alabilirsiniz. Kurum ve işletmelerin yetkililerinin imzası ve kaşesi zorunludur.

Çalışma İzini Belgesi Dilekçe Örneği

		Türkiye Cumhuriyeti ...................... İli Valiliğine 


	Dilekçe Konusu : Çalışma izini belgesi ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişi hakkında 

	T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliğiniz makamına gönderilmiş olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak meslekler, kamu kurumu çalışanları , işyeri sahipleri ve çalışanları hakkındaki genelge uyarınca iş bu izin talebi dilekçesini düzenlememiz , çalışanlarımıza teslim etmemiz ve çalışanlarımızın gerekli durumlarda kamu görevlilerine beyan etme zarureti hasıl olmuştur. 
	
	Aşağıda bilgilerini sunmuş olduğumuz kişinin şirketimiz / kurumumuzda görevli olduğunu, kısıtlamadan muaf tutulacak bir işkolunda faaliyette bulunduğumuzu ve çalışanımızın görevi sebebi ile muaf kapsamında bulunduğunu beyan ederiz. 
	
	Çalışanımızın sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak görev yerine ulaşabilmesi ve görevlerini yapabilmesi için gerekli muafiyetin sağlanmasını ve çalışma izininin verilmesi için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

							
						Tarih : 
						Yetkili Kişi Adı Soyadı : 
						Kaşe İmza :
 

Kurum Adı / Şirket Üvanı : 

Sektör / İş Kolu : 

Faaliyet Adresi  :

Telefon Numarası : 

Yetkili / Müdür Adı : 

Cep Telefonu Numarası : 

Muaf Olacak Çalışan Bilgileri : 

ADI SOYADI  : 	---------ÇALIŞAN ADI SOYADI YAZINIZ--------
TC KİMLİK NUMARASI  : 	---------ÇALIŞAN TC NO  YAZINIZ--------
İKAMET ADRESİ  :	---------ÇALIŞAN İKAMET ADRESİ YAZINIZ--------
ARAÇ PLAKASI :---------ÇALIŞAN ARAÇ KULLANIYORSA PLAKASINI YAZINIZ------
GÖREVİ : 	---------MUAF OLMASINI GEREKTİRECEK GÖREVİNİ YAZINIZ--------
ÇALIŞMA GÜNLERİ : ---ÇALIŞMA OLACAK TARİH ARALIĞI---- 01.01.2021/01.03.2021
GÖREVLİ OLDUĞU SAATLER :---ÇALIŞANIN MESAİSİ OLAN SAATLER--09:00/24:00
Exit mobile version